Aktualnie jesteś: SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej / Warsztaty

Przejście

Parateatralne laboratorium prowadzone przez Marco Balbiego Dipalmę w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej

pt.–wt. 7–11/02/2020, 16.00–20.00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli

Zapisy do 4 lutego
W języku angielskim

Przejście
Fot. Magdalena Mądra

Parateatralne laboratorium „Przejście” poświęcone jest poszukiwaniu sposobów na osiągnięcie stanu zjednoczenia („communion”) i zrozumienia, czym się on charakteryzuje. Praca przeznaczona jest dla osób, które pragną rozwijać się w sferze duchowej, aktywnych w obszarze sztuk performatywnych (teatr, taniec, muzyka), medytacji i edukacji społecznej.

Podejmując twórcze działania, badamy nową wizję życia w społeczeństwie i dzielimy się nią z innymi. Żyjemy w zabieganym społeczeństwie, które wypełnia nas egoistycznymi pragnieniami i skazuje na samotność. Odnoszę wrażenie, że potrzeba nam twórczej przestrzeni do spotkania, w której możemy zerwać z naszymi nawykami i stworzyć poczucie przynależności. Być może ja i ty mamy tę samą potrzebę.

Sztuki performatywne mogą posłużyć jako instrument do badania w naszym wnętrzu tego, co motywuje, łączy i jednoczy poza indywidualnym ego, do zakorzenienia się w życiu i ponownego odkrycia empatycznej, głębokiej więzi ludzkich relacji. Doświadczenie to prowadzi nas do badania znaczenia naszych działań zarówno w życiu codziennym, jak i twórczym. Na różnych etapach życiowej podróży zachowujemy się inaczej. Kto nas prowadzi? Czy jesteśmy działającymi czy narzędziami Najwyższej Obecności?

W naszym laboratorium wykorzystujemy indyjskie mantry i medytację, które umożliwiają osiągnięcie stanu wyciszenia, wewnętrznej koncentracji i pewności siebie, stanowią przygotowanie do poczucia siebie nawzajem, do badań nad impulsami, rytmem i działaniami. Praktykujemy też elementy treningu Reny Mireckiej wypracowanego w Teatrze Laboratorium (rozgrzewka, ćwiczenia fizyczne, hatha joga w parach, ćwiczenia plastyczne i śpiew).

„Przejście” jest również miejscem, gdzie spotyka się wiele różnych tradycji (hinduska, indiańska, chrześcijańska, afrokaraibska). Ich wzajemny dialog umożliwia badanie związków między tradycyjnymi, artystycznymi i duchowymi technikami performatywnymi a ich wewnętrznym aspektem ekspresji.

Technika i precyzja wykonania służą nam jako narzędzia do przełamywania psychologicznych, fizycznych i energetycznych blokad, odprężenia i poszerzania świadomości. Nie są to cele naszego działania, ale klucze, które którym możemy odblokować nasze zaufanie do samych siebie, potencjał twórczy, relacje międzyludzkie i energię, rozbudzając i harmonizując impulsy procesu twórczego. Trening, działania parateatralne, a także tradycyjne tańce i pieśni tworzą przestrzeń do improwizacji wokalnej i cielesnej, umożliwiając badanie zalążków wolności twórczej, spontaniczne bycie tu i teraz.

Jako osoby prowadzące poszukiwania w sferach twórczych i działające w sferze społecznej badamy nasze własne życie, pragnienia, marzenia, uczucia i motywacje, co przygotowuje nas do zaoferowania naszej Duszy indywidualnej Duszy zbiorowej, zmierzając ku Tajemnicy Zjednoczenia.

Niech to się urzeczywistni! Zróbmy to razem!

Obejmuję Was
Marco

Uczestnicy: aktorzy, tancerze, śpiewacy, muzycy, osoby działające w sferze społecznooświatowej, osoby zainteresowane rozwojem duchowym

Działania: modlitwy, medytacje statyczne i dynamiczne, tańce i pieśni tradycyjne, elementy treningu Reny Mireckiej, improwizacje wokalne i cielesne, muzyka, pieśni, tańce, działania parateatralne

Przedmioty badań w laboratoriumorganiczne i statyczne techniki medytacji, praktyki lecznicze, twórcze aspekty tradycji, działania parateatralne, improwizacje, społeczność

Wewnętrzne aspekty badań w laboratorium: proces organiczny, katharsis (proces emocjonalny głęboko powiązany z Najwyższą Obecnością Miłości), otwarta energia twórcza, samopoznanie, spontaniczność, empatia, świadomość, poczucie wspólnoty i zjednoczenia

Język: angielski; praca zwykle przebiega w milczeniu

Fot. Rafał DębskiMarco Balbi Dipalma urodził się w 1982 roku w Angerze, we Włoszech. Ukończył Wydział Teatru i Dramatu na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2001 roku studiował i pracował z mistrzem Dimitrim Pasqualim, od którego nauczył się podstaw tradycyjnego aktorstwa. Od 2004 roku uczestniczy w parateatralnych warsztatach Reny Mireckiej, od pewnego momentu jest jej asystentem. Obecnie jest liderem własnych poszukiwań „Przejście”, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Reny. U Reny Mireckiej studiował trening wypracowany w Teatrze Laboratorium, ćwiczenia plastyczne, różne techniki medytacyjne, hatha jogę, działanie i strukturę, proste tańce, pieśni, pracę z głosem, pracę wokalną z tekstem i pisanie pieśni.

Uczy jogi, tworzenia filmów wideo, tai chi chuan. Uczy się i trenuje tai chi chuan u mistrza Shi Rong Hua. Od 2015 roku jest asystentem Kristofera Twofeathersa, odprawiającego starożytne rytuały uzdrawiania, inipi gapi („ceremonię szałasu potu”) oraz wykonującego tańce i pieśni amerykańskich Indian. Pobiera duchowe nauki u hinduskiej mistrzyni Ammy.

Marco Balbi Dipalma
Powrót do domu
pdf

Koszt: 700 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 lutego 2020 na adres: m.balbi@grotowski-institute.art.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Galeria zdjęć