Miejsca

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze
Instytut Grotowskiego, CaféTHEA, Przejście Żelaźnicze
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32
Brzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego
Przestrzenie Instytutu Grotowskiego
Wydarzenia poza siedzibą