Aktualnie jesteś: O prostej praktyce performatywnej (zima)

Wąwóz/Barranco

Pokaz pracy Claudia Santany Bórqueza

wt. 28/01/2020, 19.00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

W języku angielskim
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc

Wąwóz/Barranco
Fot. Maciej Zakrzewski

„Wąwóz” to działanie, które wyrasta z niezgody na obecną sytuację społeczną i polityczną w Chile oraz wybuch rewolucji w październiku 2019 roku. To praca w toku, która celowo nie zmierza do tego, by być pracą skończoną. Pomyślana jest jako przestrzeń, w której przekazuje się myśli, dyskursy i teorie będące pochodną procesów społecznych i osobistych, które wciąż zachodzą w obliczu niepewnej przyszłości Chile. Partytura oparta jest na prostocie: działań i śpiewu, pustej przestrzeni i żywym kontakcie z widzami.

Wąwóz to wąska dolina o stromych zboczach, wydrążona przez wodę. Skorupa ziemska, pozornie twarda i stabilna, stopniowo ulega zniszczeniu, aż podda się gwałtownemu i cichemu działaniu zewnętrznych czynników naturalnych. Podobny proces zachodzi w społeczeństwach. W ostatnich latach neoliberalne demokracje mówią nam o wolności bez ograniczeń. Wolności, w imię której eksploatujemy się (nasze emocje, relacje międzyludzkie) aż do upadku. Co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Czy powinniśmy się zbuntować? Jesteśmy świadkami eksplozji społecznej, która zalewa ulice, domagając się uczciwości tego, co jest uczciwe. W tym samym czasie w ludziach, którzy tęsknią za ładem i pragną harmonii, dochodzi do eksplozji duchowej. Czy toczy się wojna?

Pokaz jest częścią rezydencji zespołu Persona Performer Project, w ramach której odbędą się także: warsztaty „Pusta przestrzeń w pracy performatywnej” (29–31/01/2020) i wykład performatywny „Prostota i obecność” (31/01/2020).

Fot. Maciej ZakrzewskiClaudio Santana Bórquez jest aktorem i reżyserem, magistrem reżyserii teatralnej, pracuje jako profesor teatrologii na Uniwersytecie Playa Ancha w Valparaiso (Chile). Od 2010 roku dyrektor artystyczny Performer Persona Project. Wybrane realizacje: „Vigilia” (2012), „Julia” (2013), „Like a Dog in the Sun” (2013), „Losing the Battle of (the Ebro) Drunk” (2014), „Persona: Świetlistość na ścieżce aktora” (2016) i „Fałszerze duszy” (2016), „Anima” (2017), „The Gentle Disarming of the Self” (2017). W 2015 roku opublikował artykuł „O praktyce i świadomości aktora”a w 2017 roku „Dramaturgię praktyki” (Uniwersytet Playa Ancha). W 2013 roku prowadził specjalistyczny program studiów „Performer”. W latach 2008–2010 pracował jako aktor w Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore (Turyn, Włochy). W 2008 roku uczestniczył w cyklu warsztatów „Atelier” realizowanych w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego oraz projekcie „Horyzonty” Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc