Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru

Teatr agonu i możliwych przyszłości

Wykład dr Łucji Iwanczewskiej w ramach OUP

pt. 9/10/2020, 17:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc.
Wykład będzie rejestrowany. Nagranie w ciągu kilku dni zostanie udostępnione na kanale Instytutu na YouTubie.

Medium teatru współczesnego i historycznego potraktujemy jako eksperyment, który konstruuje humanistyczne poznanie i daje wgląd w kulturowe praktyki. W naszym rozumieniu teatr stanowił będzie performatywną praktykę kulturową. Wykorzystując współczesne filozoficzne koncepcje praktykowania kultury, estetyzacji życia społecznego, polityk antagonistycznych i agonicznych, a także te dotyczące dążeń emancypacyjnych i alternatywnych scenariuszy wspólnotowych – dokonamy przejścia od teatru krytycznego po teatr możliwych przyszłości.

10 października odbędzie się seminarium dla grupy roboczej.

Fot. ze zbiorów prywatnychŁucja Iwanczewska jest adiunktem w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Autorka książek: „Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza” (Kraków 2007), „Samoprezentacje. Sade i Witkacy” (Kraków 2010). Zajmuje zagadnieniami performatyki, performatywnością zjawisk kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej kultury potransformacyjnej. Publikuje w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Performerze”, wielu pracach zbiorowych. Autorka artykułów naukowych i organizatorka konferencji w ramach grantu badawczego „Polska dramatyczna”. Współpracowała z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, gdzie przygotowała projekt autorski „Biografie w teatrze”. Współpracowała także z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie przygotowała autorską konferencję „Nie może tak zostać! Polski punk”. Obecnie przygotowuje autorską monografię „Nieudane emancypacje. Sztuka i projekty polskości”.

Lektury na seminarium grupy roboczej:

Erwin Goffman: „Człowiek w teatrze życia codziennego”, przełożyli Helena Datner Śpiewak, Paweł Śpiewak, Aletheia, Warszawa 2009.

Chantal Mouffe: „Afekty demokracji”, przełożyła Iwona Ostrowska, „Czas Kultury” 2019 nr 3, http://czaskultury.pl/felietony/afekty-demokracji/.

Ewa Domańska: „Humanistyka afirmatywna: władza i płeć po Butler i Foucaulcie”, „Kultura Współczesna” 2014 nr 4, s. 117–129, https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/13._ewa_domanska_-_humanistyka_afirmatywna_-_wladza_i_plec_po_butler_i_foucaulcie.pdf.

Dorota Golańska: „O praktykach i procesie. Badania artystyczne a mechanizmy wytwarzania wiedzy w ujęciu nowomaterialistycznym”, [w:] „Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie”, redakcja Olga Cielemęcka, Monika Rogowska-Stangret, Lublin 2018, s. 196–219, http://e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2018/05/ksi%C4%85%C5%BCka-wersja-ostateczna-2.pdf.

Teresa Żółkowska: „Inny (Wykluczony): dyskurs, puste znaczące, emancypacja”, „Analiza i Egzystencja”, 2013 nr 23, s. 198–210, file:///D:/Users/IJG/Downloads/%C3%B3%20kowska,+Inny+(Wykluczony)+dyskurs,+puste+znacz%20ce,.pdf

9/10/2020, 17:00

 

Pobierz „Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia” przed udziałem w wydarzeniu Instytutu Grotowskiego i zapoznaj się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu”.

Współorganizacja:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

OKiS

 

 

 

Projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dolny-Slask