Aktualnie jesteś: O prostej praktyce performatywnej (zima)

Prostota i obecność

Wykład performatywny Claudia Santany Bórqueza

pt. 31/01/2020, 19.00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

W języku angielskim
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc

Prostota i obecność
Fot. Rut Figueras

Wykład poświęcony będzie kluczowym zagadnieniom w praktyce twórczej Persona Performer Project, jakimi są prostota i obecność. Ważnym punktem odniesienia praktyki zespołu z Chile są definicje zaproponowane przez Jacka Zmysłowskiego i Erikę Fischer-Lichte. Dla bliskiego współpracownika Jerzego Grotowskiego w okresie poszukiwań parateatralnych prostota oznaczała odrzucenie wszystkiego, za czym moglibyśmy się ukryć, np. przedmiotów, słów, wypowiedzi i nawyków. W rozmowie z Tadeuszem Burzyńskim mówił on: „Pozostawić tylko to, co niezbędne, ale dosłownie niezbędna do życia. […] pozostała najprostsza relacja: człowiek – przestrzeń, a właściwie człowiek w przestrzeni i my wobec siebie” („Na przeciwległym biegunie potoczności”). Według niemieckiej badaczki, Eriki Fischer-Lichte „obecność” to osmoza zachodząca między ciałem a wnętrzem wykonawcy, który staje się ucieleśnionym umysłem.

Wykład jest częścią rezydencji zespołu Persona Performer Project, w ramach której odbędą się także: warsztaty „Pusta przestrzeń w pracy performatywnej” (29–31/01/2020) i pokaz pracy „Prostota i obecność” (31/01/2020).

Fot. Maciej ZakrzewskiClaudio Santana Bórquez jest aktorem i reżyserem, magistrem reżyserii teatralnej, pracuje jako profesor teatrologii na Uniwersytecie Playa Ancha w Valparaiso (Chile). Od 2010 roku dyrektor artystyczny Performer Persona Project. Wybrane realizacje: „Vigilia” (2012), „Julia” (2013), „Like a Dog in the Sun” (2013), „Losing the Battle of (the Ebro) Drunk” (2014), „Persona: Świetlistość na ścieżce aktora” (2016) i „Fałszerze duszy” (2016), „Anima” (2017), „The Gentle Disarming of the Self” (2017). W 2015 roku opublikował artykuł „O praktyce i świadomości aktora”a w 2017 roku „Dramaturgię praktyki” (Uniwersytet Playa Ancha). W 2013 roku prowadził specjalistyczny program studiów „Performer”. W latach 2008–2010 pracował jako aktor w Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore (Turyn, Włochy). W 2008 roku uczestniczył w cyklu warsztatów „Atelier” realizowanych w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego oraz projekcie „Horyzonty” Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards.

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc