Aktualnie jesteś: SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej / Warsztaty

Ku działaniu spontanicznemu

Trening prowadzony przez Marco Balbiego Dipalmę w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej

pt.–niedz. 4–6/12/2020; 15–17/01/2021
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Zapisy do 26 listopada
W języku angielskim

Ku działaniu spontanicznemu
Fot. Magdalena Mądra

Trening aktorski – oparty na przekazie Reny Mireckiej, aktorki Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego – obejmuje rozgrzewkę, trening hathajogi i ćwiczenia fizyczne, wokalne oraz plastyczne. Wszystkie działania uczą ciało i umysł gotowości na otwarcie się i służenie energii twórczej. Wszystkie aspekty pracy są ze sobą nierozerwalnie połączone w celu poszukiwania spontanicznego przepływu życia. Zmierzając ku działaniu spontanicznemu, uczestnicy poszukują prawdy spotkania z partnerem, w relacji horyzontalnej i wertykalnej.

Podczas rozgrzewki wykonywane są ćwiczenia, których celem jest rozbudzenie witalnych, ekspresyjnych, komunikacyjnych i relacyjnych energii gry. Ważne jest ciągłe odkrywanie w sobie dziecka, które potrafi kierować energię ku zaskakującemu, nieznanemu, co z kolei jest podstawowym w relacji, tworzenia i daru.

Hathajoga w parach to ćwiczenia wykonywane w celu uelastycznienia kręgosłupa, wzmocnienia równowagi i osadzenia w ciele.

Podczas ćwiczeń fizycznych uwaga koncentrowana jest na stymulowaniu kręgosłupa i impulsu organicznego oraz kierowaniu energii twórczej na określone formy (asany). Dynamiczne wykonywanie asan (przyjmowanie określonych pozycji) służy również mobilizacji relacji energetycznych między partnerami.

Ćwiczenia plastyczne służą odkrywaniu, badaniu i tworzenia przepływu wewnętrznego życia poprzez wykorzystanie organicznego ruchu ciała. Podczas improwizacji (technicznej i spontanicznej) dochodzi do łączenia i komponowania obrazów, przebudzenia ciała i energii, uwolnienia emocji, intymności, wizji, pragnień i marzeń. Ćwiczenia plastyczne pomagają otworzyć się na energię twórczą. Rytmiczne, zorganizowane i świadome impulsy w ekspresyjnym przepływie w ciele są wehikułem do uruchomienia aktu, uwolnienia go i ofiarowania.

Praca nad rezonatorami w oparciu o dynamikę kręgosłupa w przestrzeni czyni z głosu przedłużenie ciała i jego energii. Głos ma wymiar wibracyjny, który może być projektowany horyzontalnie i wertykalnie. Falisty ruch kręgosłupa i ćwiczenie elementów plastycznych wiąże głos z impulsem, osadzając śpiew, tekst i działanie w rytmie i melodii, i vice versa.

Uczestnicy: aktorzy, tancerze, pedagodzy, terapeuci, osoby prowadzące poszukiwania duchowe połączone z pracą z ciałem

Przedmiot poszukiwań: rytm, impuls i organiczny przepływ; improwizacja, technika i spontaniczność; kompozycja ciała i głosu

Wewnętrzne aspekty poszukiwań: proces organiczny, odkrywanie wyobraźnią, energia twórcza, prawda, obecność

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie prostej wygodnej odzieży do ćwiczeń oraz – w miarę możliwości – bębnów (djambe) i poduszek do medytacji (zafu). Dodatkowo, proszeni są o przyniesienie własnego prowiantu, którym y będą się dzielić podczas wspólnego posiłku.

 

Fot. Rafał DębskiMarco Balbi Dipalma urodził się w 1982 roku w Angerze, we Włoszech. Ukończył Wydział Teatru i Dramatu na Uniwersytecie Bolońskim. Od 2001 roku studiował i pracował z mistrzem Dimitrim Pasqualim, od którego nauczył się podstaw tradycyjnego aktorstwa. Od 2004 roku uczestniczy w parateatralnych laboratorium Reny Mireckiej, z czasem zostając jej asystentem. Obecnie kontynuuje poszukiwania parateatralne w Instytucie Grotowskiego, gdzie jest liderem Szkoły Reny Mireckiej SŁOŃCE. W 2017 roku rozpoczął realizację własnych warsztatów parateatralnych „Przejście”, prowadzonych zgodnie z nauczaniem Reny. Studiował u niej trening wypracowany w Teatrze Laboratorium, ćwiczenia plastyczne, różne techniki medytacyjne, hatha jogę, działanie i strukturę, proste tańce, pieśni, pracę z głosem, pracę wokalną z tekstem i pisanie pieśni.

Uczy jogi, tworzenia filmów wideo, tai chi chuan. Uczy się i trenuje tai chi chuan u mistrza Shi Rong Hua. Od 2015 roku jest asystentem Kristofera Twofeathersa, odprawiającego starożytne rytuały uzdrawiania, inipi gapi („ceremonię szałasu potu”) oraz wykonującego tańce i pieśni rdzennych Amerykanów. Prowadzi też badania nad tańcami kubańskiej Santerii. Pobiera nauki duchowe oraz uczy się jogi u hinduskiej mistrzyni Ammy.

Więcej informacji: facebook.com/thesuntheschoolofrenamirecka
instagram.com/thesun_schoolrenamirecka

youtube.com

4–6/12/2020; 10:00–13:00 i 15:00–18:00; zapisy do 26 listopada

15–17/01/2021; 10:00–13:00 i 15:00–18:00; zapisy do 6 stycznia 2021

Koszt: 500 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 listopada
2020 – trening październikowy, 26 listopada 2020 – trening grudniowy, 6 stycznia 2021– trening styczniowy na adres: m.balbi@grotowski-institute.pl. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Galeria zdjęć