[off].REC

Zaproszenie do współpracy dla teatrów niezależnych – stworzenie profesjonalnej dokumentacji filmowej spektakli
luty–czerwiec 2021
Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane będą na bieżąco do 30 czerwca 2021 za pomocą formularza.

Zaproszenie do współpracy

Program „[off].REC” skierowany jest do niezależnych zespołów teatralnych i artystów indywidualnych, działających na terytorium Polski poza państwowymi ramami instytucjonalnymi. Celem współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego będzie stworzenie profesjonalnej dokumentacji filmowej, fotograficznej i materiałów promocyjnych spektaklu lub innych zaproponowanych dzieł teatralnych.

Potrzeba zainicjowania programu „[off].REC” zrodziła się po ponownym zamknięciu instytucji kultury w czasie pandemii, co nieodwracalnie zmieniło dynamikę aktywności teatru, dlatego wsparcie dla artystów i artystek funkcjonujących pozainstytucjonalnie, którzy najbardziej ucierpieli z powodu pandemii, wydaje się zadaniem priorytetowym. Mając na uwadze ich szczególnie trudną sytuację, Instytut im. Jerzego Grotowskiego ogłasza program, którym chce przyczynić się do wzrostu obecnego standardu prezentacji teatralnych w internecie i z dbałości o wysoką jakość przekazu wizualnego. Jednocześnie jako instytucja kultury stara się wyjść naprzeciw potrzebom wysokiej jakości technicznej nagrań dzieł teatralnych, które zaczynają „konkurować” ze sobą w dobie sieciowego dostępu.

„[off].REC” nie jest programem grantowym, lecz otwartym zaproszeniem do współpracy, której szczegóły będą przedmiotem wzajemnego porozumienia w drodze rozmów indywidualnych. Powstałe materiały dokumentujące spektakl (filmowe i fotograficzne) i promocyjne (filmowe) pozostaną własnością zespołów i będą mogły być wykorzystywane zgodnie z ich własnymi potrzebami, np. prezentowane na festiwalach, przeglądach, konkursach, na platformach VOD, w mediach społecznościowych. Rozpatrywane będą zgłoszenia spektakli, performansów czy innych działań performatywnych – powstałych zarówno w stałych zespołach czy aktywnie działających grupach artystycznych, jak i stworzonych indywidualnie – w latach 2018–2021.

Fot. Magdalena MądraJarosław Fret jest założycielem i liderem Teatru ZAR, reżyserem, aktorem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Kuratorów i kuratora ds. teatru Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999–2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich. W kolejnych latach wspólnie z członkami Teatru ZAR organizował wyprawy badawcze na grecką górę Atos, Sardynię i Korsykę, do Armenii, Turcji i Izraela. Reżyser pięciu spektakli zespołu. Tryptyk „Ewangelie dzieciństwa” był pokazywany m.in. w Chicago, Los Angeles, San Francisco, Atenach, Belgradzie, Edynburgu, Florencji, Madrycie, Paryżu, Sybinie oraz Kairze, Nowym Delhi i Seulu. W 2013 roku ukończył pracę nad spektaklem „Armine, Sister, dedykowanym historii, kulturze i ludobójstwu Ormian, do którego oprócz reżyserii opracował oryginalną dramaturgię muzyczną i specjalną architekturę. W 2016 roku zrealizował spektakl „Medee. O przekraczaniu” z udziałem śpiewaczek z Kairu, Teheranu i Stambułu. Wykłada i prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą, był wykładowcą m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu. Uhonorowany przyznawanym przez magazyn „Los Angeles Times” tytułem Best New Music Theater (2009) i Wrocławską Nagrodą Teatralną za tryptyk „Ewangelie dzieciństwa” (2010). Spektakl „Cesarskie cięcie. Próby o samobójstwie” w jego reżyserii zdobył Total Theatre Award w kategorii Physical/Visual Theatre oraz Herald Angel Award podczas Festiwalu Fringe w Edynburgu w 2012 roku. Pomysłodawca i koordynator licznych projektów realizowanych w Polsce i za granicą w ramach działalności Instytutu Grotowskiego, m.in. Roku Grotowskiego UNESCO 2009, programu „Masters in Residence”, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”, a także Olimpiady Teatralnej Wrocław 2016. Dzięki jego staraniom w 2010 roku została otwarta nowa siedziba Instytutu Grotowskiego, Studio Na Grobli, a w 2019 roku Piekarnia | Centrum Sztuk Performatywnych.

DSC_8729 BW M.Zakrzewski Monika Blige ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja teatrologiczna). W latach 2001–2005 bliska współpracowniczka Projektu Terenowego Teatru Węgajty. Od 2005 roku związana z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego (do 2007 Ośrodek Grotowskiego), gdzie od 2013 roku pełni w Instytucie funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych. Kuratorka II Akademii Teatru Alternatywnego i członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Redaktorka ponad trzydziestu książek wydanych przez Instytut Grotowskiego, współpracowniczka Icarus Publishing Enterprise, członkini rady programowej czasopisma „Teatro e Storia” oraz redaktorka czasopisma internetowego „Performer”.

Fot. Karolina SołtysKatarzyna Lemańska jest krytyczką teatralną i redaktorką. Ukończyła wiedzę o teatrze i edytorstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stała współpracowniczka Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Polish Theatre Journal”, „Notatniku Teatralnym”, na platformach taniecPOLSKA.pl i CzasKultury.pl. Członkini Komisji Artystycznej 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Redaktorka publikacji o teatrze tańca i teatrze współczesnym. Od 2017 w redakcji internetowego czasopisma „Performer”.  Pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.

Fot. Alicja SzulcIwona Konecka jest twórczynią teatralną. Zajmuje się także badaniem i animacją kultury oraz sieciowaniem środowisk teatralnych. Intensywnie współtworzy Wrocławską i Zachodniopomorską Offensywę Teatralną. Na co dzień pracuje z młodzieżą na osiedlu Ołbin we Wrocławiu. Członkini kilku grup artystycznych: Teatru Realistycznego, Kolektywu Polka oraz zespołu muzycznego Tarapaty. Prezeska Fundacji Teatr Realistyczny oraz wiceprezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan.

Fot. Karol BudrewiczKatarzyna Knychalska jest założycielką i prezeską Fundacji Teatr-Nie Taki we Wrocławiu, wydawcą, redaktorką naczelną portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”. Współtwórczyni Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej, zajmującej się jednoczeniem ruchu teatrów offowych, dramatopisarka i adaptatorka, konsultantka programowa w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, dyrektorka Festiwalu Teatru Nie-Złego w Legnicy, współtwórczyni Festiwalu Dolnośląskich Teatrów Offowych Zwrot we Wrocławiu. Dyrektorka Konkursu „The Best Off”. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres i warunki współpracy

Oferta współpracy obejmuje stworzenie nagrania filmowego jednego, maksymalnie dwóch spektakli zaproponowanych przez zespół. Nagranie odbędzie się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w jednej z sal teatralnych: Studiu Na Grobli, Sali Teatru Laboratorium lub w Piekarni, za pomocą dostępnych zasobów technicznych i osobowych zespołu Instytutu.

Zgłaszane mogą być spektakle zrealizowane w latach 2018–2021: premierowe czy też projekty, które uzyskały ostateczny kształt sceniczny, ale nie miały swojej premiery z powodu pandemii, a także wznowienia lub nowe wersje starszych produkcji. Nie ma ograniczeń dotyczących form spektakli (oparty na tekście dramatycznym, teatr tańca, teatr formy, inne formy performatywne).

Istotny jest fakt, że program „[off].REC” nie jest projektem grantowym, lecz dotyczy współpracy pozainstytucjonalnej.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego oferuje:

 • kompleksowe nagranie i postprodukcję materiału wizualnego i dźwiękowego w ścisłej współpracy z reżyserem/artystą/osobą wyznaczoną przez zespół,
 • dwu- lub trzydniową (w zależności od złożoności spektaklu) sesję nagraniową spektaklu, wykonaną przy użyciu trzech kamer,
 • sesję fotograficzną dokumentującą spektakl, wykonaną przez uczestników kursu fotograficznego prowadzonego w Instytucie przez Tobiasza Papuczysa,
 • udostępnienie przestrzeni oraz pełne wsparcie techniczno-organizacyjne na potrzeby realizacji nagrania filmowego i dźwiękowego,
 • pokrycie kosztów przejazdu i częściowych kosztów noclegów zespołu (Instytut może ugościć maksymalnie 8 osób),
 • pokrycie kosztów transportu scenografii oraz zakupu materiałów niezbędnych do realizacji spektaklu – na podstawie indywidualnych ustaleń i z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Instytutu,
 • wsparcie merytoryczne w związku z koniecznością pozyskania niezbędnych licencji do utworów w celu rozpowszechniania powstałego materiału,
 • przekazanie wszystkich powstałych materiałów (filmowo-dźwiękowych i fotograficznych dokumentujących spektakl, a także filmowych o charakterze promocyjnym) do dyspozycji zespołu.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego przewiduje możliwość prezentacji wybranych nagrań spektakli na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub innych kanałach komunikacyjnych Instytutu – jednorazowo i w dostępie czasowym określonym w osobnej umowie. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystywania materiałów fotograficznych oraz o charakterze promocyjnym w celach komunikacyjnych – we wszystkich swoich kanałach komunikacyjnych.

Warunki, które należy spełnić:

 •  uzyskanie przez zespół praw autorskich niezbędnych do realizacji spektaklu oraz jego prezentacji w formie zapisu filmowego z przeznaczeniem do publikacji w internecie,
 • dopełnienie wszelkich formalności związanych z autorskimi, osobowymi i wykonawczymi kosztami realizacji spektaklu, w tym licencji dla tekstów, muzyki, scenografii, wykorzystanych w spektaklu oraz wszelkich praw wynikających z tytułu wykonania dzieła, jakim jest oryginalny spektakl.

Prawa do nagrań

Wszelkie prawa do powstałych materiałów pozostają po stronie zgłaszających się zespołów. Instytut im. Jerzego Grotowskiego zastrzega sobie prawo do przechowywania wszelkich materiałów powstałych w efekcie współpracy (m.in. filmowo-dźwiękowych i fotograficznych dokumentujących spektakl, a także filmowych o charakterze promocyjnym, takich jak: krótka zapowiedź spektaklu, trailer, teaser, nagranie typu making of, rozmowa z twórcami) w celach dokumentacyjno-archiwalnych i wykorzystywania ich w sposób ustalony przez obie strony. Prawa te uregulowane będą osobną umową.

Zespół merytoryczny

Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez pięcioosobowy zespół merytoryczny, składający się z pracowników Instytutu i zaproszonych specjalistów. Jednym z kryteriów podjęcia współpracy są możliwości zespołu realizacyjnego Instytutu i dostępność przestrzeni.

Harmonogram i czas realizacji

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są na bieżąco do końca czerwca 2021.
Nagrania będą realizowane od lutego do końca lipca 2021. Produkcja i postprodukcja nagrania spektaklu nie powinny zająć więcej niż 3 tygodnie. Terminy będą uzgadniane indywidualnie z poszczególnymi zespołami. W założeniu w ciągu 6 miesięcy trwania 1 edycji programu zrealizowanych zostanie kilkanaście nagrań.

Zgłoszenia

Aby nawiązać współpracę, należy przesłać zgłoszenie maks. 2 spektakli za pomocą formularza (osobnego do każdego spektaklu), zawierającego m.in. następujące informacje:

 • nazwa zespołu (jeśli dotyczy) i jej status prawny
 • krótki opis działalności zespołu
 • imię, nazwisko, dane kontaktowe
 • opis proponowanego spektaklu (zawierający m.in. krótki opis koncepcji spektaklu, datę i miejsce premiery, pełen spis twórców i realizatorów, czas trwania, zdobyte nagrody, listę utworów, do których należy uzyskać licencje)
 • rider techniczny
 • opis planowanych działań związanych z prezentacją spektaklu zarówno „na żywo”, jak i w internecie (np. zgłoszenia do konkursu, na festiwale teatralne, prezentacje na stronie internetowej zespołu i in.)
 • propozycja stworzenia do celów promocyjnych dodatkowego materiału filmowego (np. krótkiej zapowiedzi spektaklu, trailera, teasera, nagrania typu making of itp.) czy dokumentacji fotograficznej
 • koncepcja dodatkowych wydarzeń związanych z prezentacją spektaklu online (np. spotkanie z twórcami)

W ciągu 14 dni od nadesłania zgłoszenia wybrane zespoły będą zaproszone do rozmowy dotyczącej zakresu współpracy i kwestii realizacyjnych. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco do 30 czerwca 2021. Jeśli zespół zgłosi taką potrzebę, możliwe są konsultacje merytoryczne: filmowe, dramaturgiczne, reżyserskie. Po uzgodnieniu warunków współpracy zrealizowane będą wybrane zgłoszenia.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu, Aleksandrą Chojentą: a.chojenta@grotowski-institute.pl, tel. 691 029 482.

Partnerzy: Wrocławska Offensywa Teatralna, Ogólnopolska Offensywa Teatralna, Zachodniopomorska Offensywa Teatralna

Patronat medialny: Teatr, e-teatr.pl, Nietak!t, Teatralny.pl

koniec_off_partnerzypatroni-offREC