Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Semestry autorskie

Grotowski polityczny

Dr Agnieszka Wójtowicz
Cykl wykładów
Rok akademicki 2020/2021

Jerzy Grotowski precyzyjnie diagnozował rzeczywistość. Kluczowe w zrozumieniu powojennej Polski okazało się doświadczenie Października 1956 roku, które stało się dla niego istotną lekcją „przetrwania” w systemie totalitarnym. Październik ’56 miał bez wątpienia charakter inicjacyjny i ukształtował Grotowskiego jako polityka i stratega, który zarządzając laboratorium teatralnym, wiedział nie tylko, jak unikać niebezpieczeństw, omijając ideologiczne rafy, lecz przede wszystkim, jak realizować swoje cele.

„Grotowski polityczny” to autorski projekt dr Agnieszki Wójtowicz, którego rezultatem będzie książka o tym samym tytule, która ukaże się w 2020 roku. Na semestr autorski złożą się trzy wykłady ilustrowane materiałami audiowizualnymi, podczas których autorka przedstawi wyniki swoich najnowszych, opartych na materiałach źródłowych, badań.

Program

wt.
15/09/2020
18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Grotowski ’56

Wykład dr Agnieszki Wójtowicz w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
wt.
20/10/2020
18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
„J’accuse”, czyli Hamlet i mijalowcy

Wykład dr Agnieszki Wójtowicz w ramach OUP | Zmiana terminu

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
wt.
17/11/2020
18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Teatr pod kuratelą? Teatr Jerzego Grotowskiego w aktach Służby Bezpieczeństwa

Wykład dr Agnieszki Wójtowicz w ramach OUP

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze

Fot. Zbigniew Jędrychowskidr Agnieszka Wójtowicz – absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od «Orfeusza» do «Studium o Hamlecie». Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964)” (Wrocław 2005) oraz „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Autorka ponad stu artykułów. Publikowała między innymi w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresą Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim „Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu”. Selekcjonerka Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (sezony 2019 i 2020), stypendystka MKiDN (stypendium twórcze w kategorii „Teatr” w 2017 roku).