Dla mediów

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego.

Kontakt dla mediów
promocja@grotowski-institute.pl
tel. 669 005 564

Udostępnione materiały przeznaczone są wyłącznie dla mediów, a ich publikacja dozwolona jedynie w celach informacyjnych związanych z działalnością Instytutu Grotowskiego. Zdjęcia należy podpisać według wzoru: imię i nazwisko fotografa.