Performer

„Performer” to naukowy periodyk Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Tematyka podejmowana na łamach pisma obejmuje zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania Instytutu, a więc przede wszystkim dokonania, biografie, konteksty i tradycje jego patrona oraz osób z nim współpracujących i związanych, a także rozległe pole działań artystycznych i badawczych, rozciągających się pomiędzy teatrem i innymi odmianami przedstawień kulturowych oraz performatywnymi aspektami życia zbiorowego i indywidualnego. „Performer” jest publikowany na wortalu grotowski.net.

www.grotowski.net/performer

Zespół redakcyjny
Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz, Wanda Świątkowska, Karol Czapski

 

Kontakt

Sylwia Fiałkiewicz: sylwia@performer.art.pl

Galeria