Wydawnictwo

Działalność wydawnicza skupia się na tematach związanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi oraz na dokumentowaniu i interpretowaniu dokonań twórczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium. Obejmuje wydawnictwa książkowe, czasopisma i filmy w językach polskim i angielskim.

Instytut jest wydawcą Gazety Teatralnej „Didaskalia” i pisma internetowego „Performer” oraz współwydawcą anglojęzycznego czasopisma „Polish Theatre Perspectives”. Jako Icarus Publishing Enterprise – we współpracy z Odin Teatret (Dania), Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) i Routledge (USA/Wielka Brytania) – publikuje też serię poświęconą tradycji teatrów laboratoryjnych w tłumaczeniu na język angielski.


Kontakt

Wydawnictwo Instytutu Grotowskiego

Monika Blige: monika@grotowski-institute.art.pl

Księgarnia
Alina Podpora: ksiegarnia@grotowski-institute.art.pl

Icarus Publishing Enterprise
Mirosław Rusek: icarus@grotowski-institute.art.pl

Gazeta Teatralna „Didaskalia”
ul. Gołębia 18, 31–007 Kraków, tel./faks 12 66 31 350
redakcja@didaskalia.pl

Polish Theatre Perspectives
info@ptp.press

Internetowe pismo „Performer”
redakcja@performer.art.pl