Aktualnie jesteś: Akademia Teatru Alternatywnego

Żywioł i dyscyplina

Zjazd V Akademii Teatru Alternatywnego
Prowadzący: Piotr Borowski i Studium Teatralne, Marek Kościółek i Teatr Krzyk

20–24/01/2016 {środa–niedziela}
Goleniów, Teatr Brama

Program zjazdu
pdf

Żywioł i dyscyplina
Fot. Anna Giniewska

Studium Teatralne założył Piotr Borowski w 1995 roku. W 1997 wraz z zespołem powołał stowarzyszenie, które wynajęło pomieszczenie starej fabryki na Pradze Południe. Do dzisiaj jest to miejsce, w którym grupa pracuje, gdzie odbywają się próby, spektakle, warsztaty oraz spotkania z wybitnymi ludźmi teatru. Od samego początku istnienia Studium Teatralnego grupa działa jako niezależny zespół teatralny, korzystając z obywatelskiego prawa do zrzeszania się. Postawiła sobie za cel pogłębianie i szerzenie poczucia prawdy artystycznej, kładąc szczególny nacisk na to, żeby dotrzeć z tym przesłaniem do młodego pokolenia.

Już od pierwszego spektaklu Studium Teatralne skupiło na sobie uwagę krytyki, autorytetów teatru, a także całego grona ludzi wywodzących się z różnych grup społecznych, których poruszyły przedstawienia zespołu. Komentując spektakle, mówiono o szczerym, niekoniunkturalnym przejęciu się problemami współczesności, w których centrum zawsze pozostaje człowiek poszukujący wyższego sensu; o szczególnej etyce pracy Studium Teatralnego, opartej na zespołowości i systematycznym, pełnym oddania wysiłku. Idea pracy zespołu stoi w opozycji do współczesnych krótkotrwałych przedsięwzięć teatralnych, opiera się przede wszystkim na etosie zespołowości i ciągłym doskonaleniu się, na poszukiwaniu nowych środków wyrazu, rozwoju i dokonywaniu nieustannych artystycznych odkryć. Studium Teatralne wielokrotnie występowało na festiwalach polskich i zagranicznych, m.in.: w USA, Szwecji, na Białorusi, we Włoszech, w Brazylii, Wenezueli, Rosji, Chorwacji, Niemczech, Francji, Mołdawii, Rumunii, Urugwaju i Argentynie czy Kolumbii.

Dotychczas Studium Teatralne zrealizowało spektakle: Miasto (1996), Północ (1998), Człowiek (2001), Parsifal (2004), Hamlet (2005), Niżyński (2005), Henryk Hamlet Hospital (2006), Bramy raju. Krucjata dziecięca (2007) w reżyserii Pawła Passiniego, Król kier znów na wylocie (2008), Linia Powrotu (2010), Co się stało z nasza bajką? (2012), Szepty ziemi (2014), Party: take(a)part (2015).
Więcej informacji: www.studiumteatralne.pl

 

Fot. Kazimierz Rolbiecki

Piotr Borowski jest aktorem i reżyserem teatralnym, twórcą niezależnej warszawskiej sceny Studium Teatralne. W 1975 roku związał się z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Brał udział m.in. w „Special Project”, projekcie organizowanym w ramach programu kultury czynnej oraz w przygotowaniach i realizacji Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów we Wrocławiu. Współzakładał Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, w którym w latach 1977–1983 był aktorem i muzykiem.

Zaproszony przez Jerzego Grotowskiego wyjechał do Włoch, gdzie w Pontederze powstawało Workcenter of Jerzy Grotowski. W latach 1985–1993 pracował przy realizacji Akcji w domenie Sztuki jako wehikułu, ostatniego projektu Grotowskiego. W 1995 roku po powrocie do Polski rozpoczął realizację niezależnego projektu teatralnego. W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie powołał grupę zarejestrowaną we wrześniu 1997 jako „Studium Teatralne”. Ze Studium Teatralnym zrealizował do tej pory przedstawienia: Miasto, Północ, Człowiek, Parsifal, Hamlet, Henryk Hamlet Hospital, Król Kier znów na wylocie na motywach książki Hanny Krall, Linia powrotuCo się stało z naszą bajką? Hanny Krall, Szepty ziemi z tekstem Marcina Cecko oraz Party: take(a)part. W roku 2012 wyreżyserował Burzę Szekspira w Teatrze Varasanta w Bogocie w Kolumbii.

Uczestniczył w spotkaniach i prowadził warsztaty teatralne dla młodych aktorów i studentów szkół artystycznych w Brazylii, Anglii, Wenezueli, Kolumbii, we Włoszech oraz w Polsce.

 

Teatr Krzyk założył w 2002 roku w Maszewie (miejscowość w województwie Zachodniopomorskim) Marek Kościółek. Stały skład zespołu stanowią: Anna Giniewska, Mateusz Zadala i Marcin Pławski. Spektakle Teatru to m.in.: Głosy (2004), Szepty (2007), Wydech (2008), EksPLoracja (2011), Nord Stream (2009), Osad (2012), To Face (2015).

Głównym obszarem działalności grupy jest praca społecznikowska w środowiskach z ograniczonym dostępem do kultury. Aktorzy teatru prowadzą i uczestniczą w warsztatach na terenie Polski i Europy m.in. w Niemczech, Czechach, Rumunii, Albanii, Azerbejdżanie i na Ukrainie. Ważnym aspektem poszukiwań artystycznych Teatru są wyprawy badawcze i projekty międzynarodowe. Poza pracą artystyczną w 2007 roku powołane zostało Stowarzyszenie Teatr Krzyk, które jest organizatorem dwóch festiwali: Ogólnopolskiej Biesiady Teatralnej „Wejrzenia” oraz Ogólnopolskich Spotkań Młodego Teatru „Krzykowisko”. Głównymi obszarami działań stowarzyszenia są projekty artystyczno-kulturalne, których realizacja odbywa się we współpracy z teatrami Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej, Fundacją Dobra Wola, Pracownią Alternatywnego Wychowania oraz Ośrodkiem Kultury i Sportu w Maszewie.

Więcej informacji: www.krzyk.art.pl

Fot. Anna giniewska

Marek Kościółek jest reżyserem, aktorem, społecznikiem, politologiem i pedagogiem. Ukończył Akademię Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, podyplomowe studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. W 2002 roku założył Teatr Krzyk. Organizuje ogólnopolskie festiwale teatralne oraz współtworzy międzynarodowe akcje społeczno-kulturalne. Współpracuje z artystami niezależnymi z Niemiec, Ukrainy, Albanii, Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Azerbejdżanu, Rosji i Białorusi. Od 2002 roku prowadzi warsztaty teatralne w Polsce i Europie. Zdobył wiele nagród i wyróżnień na kilkudziesięciu ogólnopolskich festiwalach oraz otrzymał nagrody w dziedzinie teatru alternatywnego. Występował m.in. na: Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Międzynarodowym Campusie Artystycznym FAMA, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta i Ogólnopolskim Festiwalu Windowisko. Jest współtwórcą działań artystycznych realizowanych we współpracy z Fundacją Dobra Wola z Krakowa, Pracownią Alternatywnego Wychowania z Łodzi, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryficach, a także współtwórcą idei Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej. W 2013 roku założył grupę teatralną Ujście w Świnoujściu. Obecnie zajmuje się działaniami związanymi z teatrem legislacyjnym.