Aktualnie jesteś: Akademia Teatru Alternatywnego

Rytm. Harmonia. Emocje

Zjazd II Akademii Teatru Alternatywnego
Prowadzący: Tomasz Rodowicz i Teatr CHOREA, Daniel Jacewicz i Teatr Brama

7–11/10/2015 {środa–niedziela}
Szczecin, Ośrodek Teatralny Kana
Goleniów, Teatr Brama

Program zjazdu
pdf

Rytm. Harmonia. Emocje
Fot. Eduardo González Camára

Teatr CHOREA to prężna i niepoliczalna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Od 2007 roku posiada swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzyła Fabrykę Sztuki. W Fabryce Sztuki CHOREA koordynuje działalność teatralną, edukacyjną i społeczną.
CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z Polski i ze świata. Zrealizowała kilkanaście spektakli, m.in. z brytyjską grupą Earthfall, amerykańskim choreografem Robertem Haydenem, mistrzem tańca butō Kanem Katsurą z Japonii, amerykańską choreografką Rosaną Gamson, izraelską reżyserką Ruthie Osterman, grupą neTTheatre z Lublina, Teatrem Kana ze Szczecina, Teatrem Brama z Goleniowa. Stale pracuje z wieloma indywidualnymi, doświadczonymi i uznanymi artystami, jak również z amatorami, studentami, wolontariuszami, ludźmi pełnymi ciekawości świata, poszukującymi i aktywnymi: pod skrzydłami teatru działa Wielki Chór Młodej Chorei oraz teatralny zespół Adama Biedrzyckiego, który rozpoczął swą pracę od realizacji spektaklu Brzydal w 2013 roku. Teatr regularnie prowadzi cykle warsztatów teatralnych i muzycznych, w Polsce i za granicą. W sierpniu 2010, 2012 i 2014 roku odbyły się trzy edycje Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY organizowanego przez zespół teatru.
Więcej informacji: www.chorea.com.pl

 

fot. Pola Amber

Tomasz Rodowicz jest aktorem, reżyserem, muzykiem, pedagogiem, historykiem filozofii, pszczelarzem. Współzałożyciel pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków (1972). Współpracownik Teatru Laboratorium we Wrocławiu (1974–1976). Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (1977); brał udział w spektaklach: Spektakl Wieczorny, Gusła, Żywot protopopa Awwakuma, Carmina Burana i Metamorfozy. W latach 1977–2004 współtwórca i uczestnik wszystkich przedsięwzięć artystycznych, badawczych i dydaktycznych OPT „Gardzienice”. W roku 2001 (wraz z Maciejem Rychłym) utworzył projekt muzyczno-badawczy Orkiestra Antyczna, odtwarzający antyczne instrumenty i źródła muzyki europejskiej. Z Orkiestry Antycznej i Tańców Labiryntu Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek powstało w roku 2004 Stowarzyszenie Teatralne „Chorea”, którego jest prezesem i liderem. Od 2003 roku współpracuje m.in. z walijską grupą Earthfall Dance, z którą CHOREA opracowała trylogię dramatyczną: Hode Galatan, Po PtakachBakkus (współreżyser i aktor). Stworzył muzykę do pierwszego spektaklu CHOREI – Tezeusza w labiryncie (2004), jako aktor występuje w większości spektakli przygotowanych przez CHOREĘ: m.in. Po Ptakach, Bakkus, Taniec lasu, Szczeźli, Śpiewy Eurypidesa, Szpera ’42. Jest reżyserem granych przez CHOREĘ przedstawień: Taniec lasu, Śpiewy Eurypidesa, Gry (w) pana Cogito, Bachantki, Grotowski – próba odwrotu, napewnomożeSzpera’42 (2012 – wraz z Ruthie Osterman). Od 2007 roku siedzibą CHOREI jest Fabryka Sztuki w Łodzi, której jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym. Jedno z ostatnich widowisk taneczno-muzycznych i przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-artystycznym CHOREI to: wielokrotnie nagradzane Oratorium Dance Project, integrujące młodych ludzi (często z podlegających wykluczeniu środowisk) z profesjonalnymi artystami; koncerty Pieśni Świata w wykonaniu Wielkiego Chóru Młodej Chorei; a społeczno-artystyczne programy to m.in.: poświęcony dzieciom z domów dziecka „Uwaga Człowiek! Napięcia miasta”, „Lulabajki”, bezdomnym „Wszędodomni” oraz adresowany m.in. do seniorów „Pamięć ciała/Pamięć miejsca/Pamięć pustki”. W roku 2007 (z Pawłem Passinim) założył w Srebrnej Górze (w Górach Sowich) pierwszy w Europie teatr internetowy neTTheatre. Jest także wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY CHOREA.

Teatr Brama założył w 1996 roku Daniel Jacewicz. Siedziba teatru znajduje się w Goleniowie, gdzie zrealizowanych zostało wiele spektakli i projektów artystycznych. Początkowo Teatr Brama działał jako koło teatralne, później jako teatr przy domu kultury. W 2005 roku powołane zostało Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama. Jako stowarzyszenie Teatr Brama w ramach projektu „Wolontariat Europejski” od 2011 roku gości regularnie zagranicznych artystów, którzy wchodzą w skład artystyczny i organizacyjny zespołu. W 2011 roku władze Goleniowa przekazały na potrzeby Stowarzyszenia budynek goleniowskiego amfiteatru, który stał się siedzibą zespołu. Teatr Brama posiada również rezydencję letnią we wsi Strzelewo.

Działania artystyczne Teatru Brama opierają się głównie na autorskich pomysłach, które często komentują i reagują na otaczającą aktorów rzeczywistość. Brama ma za sobą ok. sześćset występów w Goleniowie i różnych miastach Polski, Niemiec, Norwegii, Łotwy, USA, Grecji, Hiszpanii, Ukrainy oraz Peru. Jest laureatem najważniejszych polskich festiwali teatru alternatywnego, m.in: Łódzkich Spotkań Teatralnych (2003 i 2008), Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich w Teatrze STU w Krakowie (2001 i 2002), Barbórkowych Spotkaniach Teatralnych w Dąbrowie Górniczej, Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu. W 2009 roku Brama zajęła II miejsce w konkursie Dolina Kreatywna, organizowanym przez Telewizję Polską. Brama gościła również m.in. na XIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, Kontrapunkcie w Szczecinie, Zero Budget Festival we Wrocławiu, Malcie w Poznaniu, Konfrontacjach Teatralnych w Lublinie i Gardzienicach, Reminiscencjach w Krakowie, podczas Spotkań Młodego Teatru OKNO w Szczecinie oraz festiwalu Yuyaykunaypac Arte y Memoria w Villa el Salvador w Peru. Teatr Brama prezentował także swoje spektakle w Teatrze Ósmego Dnia, Studium Teatralnym, Instytucie Grotowskiego, Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Scenie Off de Bicz czy Teatrze Kana.
Więcej informacji: www.teatrbarama.org

 

Fot. Piotr Nykowski

Daniel Jacewicz jest reżyserem teatralnym, aktorem, animatorem kultury, instruktorem teatralnym. W 1996 roku założył w Goleniowie i do dziś prowadzi alternatywny Teatr Brama, łączący działalność artystyczną, edukacyjną oraz kulturotwórczą. Pomysłodawca i główny realizator Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Festiwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Wieloletni animator lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych działań i projektów teatralnych, laureat głównych nagród na większości festiwali teatralnego offu w kraju. Autor kilkudziesięciu premier m.in. spektakli: Zabawa (2000), Gaz (2003), My (2007), Uczucie w dźwięku (2009). Współtwórca działań artystycznych realizowanych wspólnie m.in. z Perem Spildra Borg, Artim Grabowskim, Teatrem CHOREA, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatrem Stajnia Pegaza z Sopotu. Pomysłodawca wielu inicjatyw współpracy między twórcami i ośrodkami sztuki zarówno o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (m.in. Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, współpraca ze szczecińskim Teatrem Kana, Ośrodkiem Poszukiwań Twórczych w Strzelewie), jak i międzynarodowym (projekty realizowane z Teatrem Stella Polaris z Norwegii, ośrodkami w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Peru, w Stanach Zjednoczonych, obecnie także z Odin Teatret z Danii). Lider Ośrodka Teatralnego, od 2012 roku działającego we własnej siedzibie w Goleniowie, gdzie realizowane są cykliczne działania programowe kierowane przede wszystkim do społeczności lokalnej (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), promujące jednocześnie wielokulturowość – Teatr Brama co roku przyjmuje wolontariuszy w ramach Europejskiego Wolontariatu.