Aktualnie jesteś: WarsztatyVoicEncounters

Ziemia – Pieśń

Warsztaty prowadzone przez Natalię Połowynkę

Program My Voice is My Country

22–24/04/2016 {piątek–niedziela} 13:00–16:00
Studio Na Grobli, ZARzona
Warsztaty w języku angielskim

Koszt: 200 zł

Ziemia – Pieśń
Fot. Klim

Woda czasu obmywa cię i unosi w zapomnienie całe twoje życie – miłość, śmierć, przeznaczenie… Co pozostaje? Tylko głos… Głos, który nie może być podzielony na duchowy, ludowy, świecki. On istnieje w człowieku jako całość. Tak samo jak człowiek ma jedno serce.

Na warsztaty złożą się: badania artystyczne, osobiste odkrywanie kanonów, szkół – wypracowywanie nowych podejść do pieśni artystycznej, tworzenie nowej formy teatralnej jako ikony czasu. Ziemia – Pieśń to praca nad zjawiskiem „pieśni” w teatrze współczesnym, w pełnym spektrum tego zjawiska. Pieśń tradycyjna jest podstawą, zasadą, żywym kanonem, który daje początek każdemu gatunkowi muzycznemu.

Zapraszamy zawodowych aktorów i śpiewaków, którzy chcą poszerzyć swoje zawodowe horyzonty, wejść do zawodu na nowo.

Fot. KlimNatalia Połowynka jest pieśniarką, aktorką, dyrektorką artystyczną Ośrodka Teatralnego „Słowo i Głos”. Studiowała we Lwowskim Państwowym Konwersatorium im. Łysenki i odbyła staż w Workcenter of Jerzy Grotowski w Pontederze we Włoszech. Wykonawczyni religijnej muzyki dawnej, pieśni tradycyjnych, romansów, muzyki klasycznej oraz współczesnej. Autorka projektów realizowanych na pograniczu teatru i muzyki. Wykorzystując własną wokalną metodologię, prowadziła warsztaty głosu i śpiewu m.in. na Uniwersytecie Yale (USA) i Uniwersytecie Walijskim (Wielka Brytania). Pedagog podczas „Atelier”, projektu edukacyjnego realizowanego w Instytucie Grotowskiego w latach 2007 i 2008. W latach 1988–2006 aktorka i dyrektorka muzyczna Teatru im. Łesia Kurbasa we Lwowie. W latach 2003–2010 dyrektorka artystyczna Majsterni Pisni we Lwowie. W 2010 roku stworzyła Lwowski Miejski Ośrodek Teatralny Badań Sztuki i Edukacji „Słowo i Głos”. Laureatka wielu wyróżnień, m.in. nagrody dla najlepszej aktorki i nagrody Srebrnego Świętego Jerzego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie (2014) oraz Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki.
Więcej informacji: wordvoice.org

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 kwietnia 2016 roku do Eweliny Sochackiej na adres warsztaty@voicencounters.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Warsztaty VoicEncounters” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Odpowiedzi prześlemy do 11 kwietnia 2016. Liczba miejsc ograniczona.