Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru

Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru

Konferencja podsumowująca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2014/2015 z udziałem grupy roboczej oraz dr hab. Joanny Ostrowskiej, Igora Stokfiszewskiego i prof. Juliusza Tyszki

5–6/06/2015 {piątek–sobota} 10:00
Sala Teatru Laboratorium

Wstęp wolny

Podczas konferencji kończącej całoroczny cykl wykładów, seminariów i warsztatów w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań uczestnicy grupy roboczej zaprezentują własne spojrzenie na Drugą Reformę Teatru. Rewolucje sceniczne, zapoczątkowane w latach 60. XX wieku, w wielu przypadkach trwające do dzisiaj, poszerzyły sposób myślenia o teatrze współczesnym. Referaty uczestników grupy roboczej zostaną podsumowane w dyskusji, w której wezmą udział zaproszeni goście.

Program

5/06/2015 {piątek} 10:00

10:00 | Panel I

Sylwia Walicka (Instytut Badań Edukacyjnych): Program Drugiej Reformy Teatru

Monika Przespolewska (Akademia Teatralna w Warszawie): „Dionizos” Richarda Schechnera z 1969 roku jako przykład teatru environmentalnego

Justyna Michalik (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk): Tadeusz Kantor – „zapomniana rewolucja” teatru?

Paula Jarmołowicz (Ośrodek Teatralny Kana): Druga Reforma Teatru na Pomorzu Zachodnim. Geneza, działania i kierunki rozwoju Teatru Kana w Szczecinie

12:30 | Panel II

Karolina Okurowska (Uniwersytet Wrocławski): Teatr w plastyce, plastyka w teatrze – wpływ neoawangardy plastycznej na teatr II połowy XX wieku

Olga Drygas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Teatr Formy Otwartej. O performatywnych aspektach architektury Osiedla Słowackiego w Lublinie w kontekście Drugiej Reformy Teatru

Aleksandra Konarska (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Filia we Wrocławiu): Kostium aktora-performera w Teatrze Drugiej Reformy

16:00 | Panel III

Karolina Przystupa (Uniwersytet Wrocławski): Jim Henson – twórca muppetów i reformator lalkarstwa

Bartosz Kurowski (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Filia we Wrocławiu): Druga Reforma Teatru dzieciom – związek pomiędzy Drugą Reformą Teatru oraz teatrem dedykowanym najmłodszym

Hanna Kanecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Dziecko na dorosłej, współczesnej scenie: jak i dlaczego?

18:00 | Pokaz filmu dokumentalnego Teatr Narodów
Reżyseria i scenariusz Zbigniew Raplewski; zdjęcia Zbigniew Raplewski i Leszek Krzyżański; montaż Agnieszka Bojanowska; dźwięk Halina Paszkowska; produkcja Naczelna Redakcja Publicystyki Kulturalnej, Telewizja Polska; Warszawa 1975; 49’

6/06/2015 {sobota} 10:00

10:00 | Panel IV

Agnieszka Bałka: «Lodowate kobiety» na brzegach jeziora”, czyli antyteza modern & postmodern dance

Karolina Wycisk (Uniwersytet Jagielloński): Nie-technika. Logomotion, czyli o słowach w tańcu improwizowanym

12:30 | Panel V

Marcin Miętus (Uniwersytet Jagielloński): Technolog tekstu. Dramaturgia Sebastiana Majewskiego

Katarzyna Waligóra (Uniwersytet Jagielloński): Poza kontrolą. Przestrzenie błędów i niewczesności na przykładzie „Paradiso” Michała Borczucha i „Sprawy Gorgonowej” Wiktora Rubina i Jolanty Janiczak

Justyna Patoła (Uniwersytet Jagielloński): Figura Kaspara we współczesnej sztuce. Dramat, teatr, film

Andrzej Szprynger: Obok głównego nurtu