Aktualnie jesteś: Konferencje

Wykłady o teatrze ukraińskim

Sesja naukowa realizowana we współpracy z Państwowym Centrum Sztuki Teatralnej im. Łesia Kurbasa w Kijowie

30/11/2010 {wtorek}
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

Jednodniowa sesja poświęcona współczesnemu teatrowi ukraińskiemu to polski etap projektu realizowanego wspólnie przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Państwowe Centrum Sztuki Teatralnej im. Łesia Kurbasa w Kijowie.

Jego celem jest lepsze poznanie sąsiedzkiego teatru, jego osiągnięć, specyfiki i tematów, które podejmuje, a także wynikające stąd zawiązanie i zacieśnienie kulturalnych więzów między krajami, które leżą tak blisko, ale którym tak dziwnie czasem do siebie daleko. We wrześniu i na początku października w Kijowie odbywały się wykłady o polskim teatrze współczesnym prowadzone przez osoby związane z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego oraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Mowa była o Osterwie, Grotowskim, Kantorze i teatrze muzyczności. Teraz czas na rewizytę i poznanie zarówno tradycji teatru ukraińskiego (przede wszystkim Łeś Kurbas), jak i jego współczesności. Mamy też nadzieję, że wykłady ukraińskich gości przybywających do Wrocławia będą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji i rozmów kuluarowych.

W czasie I wojny światowej doszło w Kijowie do spotkania dwóch wielkich wizjonerów i reformatorów teatralnych, Juliusza Osterwy i  Łesia Kurbasa, którzy mieli snuć plany artystycznej współpracy. Naszym marzeniem jest, by wspólny projekt ośrodków teatralnych z Kijowa i Wrocławia dopisał do tej historii dalszy ciąg.
Dariusz Kosiński
Dyrektor Programowy
Instytutu Grotowskiego

Program

Rostysław Pyłypczuk: Ukraińsko-polskie związki teatralne (referat odczytany)

prof. dr hab. Nelly Korniyenko: Łeś Kurbas: próba przyszłości (referat odczytany)

prof. dr hab. Hanna Wesełowśka: Współczesny teatr ukraiński: klasyczny i nowy

dr Olha Ostrowerch: Scenografia ukraińska: szkoła i kierunki

 

Inicjatorka i koordynator projektu
Anna Sielatycka, annas@grotowski-institute.art.pl
  

Projekt ukazał się dzięki wsparciu programu ,,Młodzież w działaniu” Komisji Europejskiej

 

Olha Ostrowerch – krytyk teatralny, wykładowca akademicki. Ukończyła kijowski Państwowy Instytut Sztuki Teatru im. Iwana Karpenki-Karego. Do sfery jej zainteresowań naukowych należą strategie teatru, historiozofia, antropologia kultury i archeologia. Przedmiotem  jej badań są: systemy dekoracyjne, scenografia, środowisko sceniczne, funkcjonowanie rzeczy w przestrzeni scenicznej, lalka jako fenomen teatralny. Obroniła pracę naukową: Przestrzeń sceniczna w kontekście teatru ukraińskiego XX wieku (promotor – Nelli Kornijenko). Publikuje w wielu periodykach.

Hanna Wesełowśka – teatrolog, wykładowca akademicki. Ukończyła teatrologię w kijowskim Państwowym Instytucie Sztuki Teatru im. Iwana Karpenki-Karego. Jest autorką ponad 100 prac naukowych, w tym dwóch monografii książkowych i dwóch podręczników. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się między innymi: ukraińska awangarda teatralna pierwszych trzydziestu lat XX wieku, twórczość Łesia Kurbasa, teatry narodów słowiańskich. Wykłada przedmioty z zakresu historii teatru ukraińskiego oraz teorii teatru. Jest częstym uczestnikiem międzynarodowych konferencji i sympozjów oraz jurorem międzynarodowych festiwali teatralnych.