Aktualnie jesteś: WarsztatyVoicEncounters

Wprowadzenie do popularnego śpiewu polifonicznego z Doliny Serra na Korsyce

Warsztaty prowadzone przez Jeana-Charles’a Adamiego oraz członków Cunfraterna di a Serra z Korsyki

Program Mediterraneas

14–15/04/2016 {czwartek–piątek} 10:00–13:00
Sala Teatru Laboratorium
Warsztaty w językach francuskim i angielskim

Koszt: 160 zł

Wprowadzenie do popularnego śpiewu polifonicznego z Doliny Serra na Korsyce
Fot. Ghjuan-Michele Nicolai

Warsztaty obejmą naukę pieśni polifonicznych z Doliny Serra na Korsyce, umożliwiając uczestnikom zapoznanie się z charakterystyczną dla nich ornamentyką i ekspresją. Pieśni, śpiewane po łacinie przez trzy głosy: prowadzący, basowy i najwyższy, towarzyszą codziennemu życiu wspólnoty, a także wykonywane są podczas najważniejszych świąt religijnych (m.in. Wielkanocy), pogrzebów i uroczystości ku czci lokalnego świętego.

Fot. Zdjęcie historyczne archiwum konfraterniCunfraterna di a Serra to świecka wspólnota chrześcijańska, której członkowie są mieszkańcami Doliny Serra położonej we wschodniej części Korsyki. Konfraternia ma wymiar zarówno religijny, jak i towarzyski – jest obecna w najważniejszych momentach życia mieszkańców doliny, prowadzi działalność na rzecz lokalnej społeczności, wspiera najsłabszych i osoby samotne.

Wspólnotę, która łączy wszystkie pokolenia i wioski, powołano do życia w 1992 roku. Udało się w ten sposób wskrzesić wielowiekową tradycję mimo tego, że dolina stopniowo pustoszeje, bo wielu mieszkańców wybiera emigrację. Konfraternia gromadzi i chroni materialne i niematerialne dziedzictwo społeczności – tradycję śpiewu polifonicznego (pieśni sakralne i ludowe). Członkowie konfraterni nagrali album Laude.
Więcej informacji: www.cunfraterna-di-a-serra.com

Jak drzewo, które rośnie z dołu, nasza wspólnota zakorzeniona jest w wiejskim humanizmie, opartym na zrozumieniu przyrody i natury ludzkiej, ale wzrasta ku niebu, ku wiecznemu światłu.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 kwietnia 2016 roku do Eweliny Sochackiej na adres warsztaty@voicencounters.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Warsztaty VoicEncounters” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Odpowiedzi prześlemy do 11 kwietnia 2016. Liczba miejsc ograniczona.