Warsztaty dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego dla grupy roboczej w ramach OUP

4/03/2017 {sobota}
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

W poszukiwaniu metody
Fot. Bartosz Jastrzębki

Przegląd różnych strategii i perspektyw badawczych, w obrębie których możemy rozpatrywać szamanizm. Są to perspektywy:

 • funkcjonalno-społeczna (szaman jako lider, czynnik stabilizujący wspólnoty);
 • etnologiczna (szamanizm jako religia ludów syberyjskich czy najstarsza postać religii w ogóle);
 • kulturowo-polityczna (szamanizm jako jądro tożsamości i podstawa tożsamości ludów północnoazjatyckich);
 • psychologia głębi (szamanizm jako jungowska ścieżka indywiduacji);
 • neuropsychiatryczna (szamanizm jako ekspresja zaburzeń psychicznych).

Warsztaty poświęcone będą analizie wywiadów przeprowadzonych z szamanami z Ułan Ude.

Bartosz_Jastrzebski_fot_ze_zbiorow_prywatnychBartosz Jastrzębski jest doktorem habilitowanym kulturoznawstwa, pisarzem, filozofem, etykiem oraz podróżnikiem. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się pograniczem filozofii, antropologii i literatury, a także historią oraz poszukiwaniami duchowymi i religijnymi. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach (2011). W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę Krasnojarsk zero (wraz z Jędrzejem Morawieckim). W 2013 roku opublikował zbiór esejów Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, a w 2014 ukazały się dwie jego książki o współczesnym szamanizmie: Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude oraz Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach (wraz z Jędrzejem Morawieckim). Obecnie zajmuje się konserwatywną myślą społeczno-polityczną oraz jej związkami z teologią. W 2016 roku wydał książkę Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne poświęconą tym zagadnieniom.

Proponowana bibliografia
Wydawnictwa zwarte

 • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach, Wyd. Sąsiedzi, Białystok 2014
 • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Innego piekła nie ma, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
 • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Krasnojarsk zero, Sic!, Warszawa 2012
 • Albert Jawłowski: Milczący lama. Buriacja na pograniczu świata, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Andrzej Szyjewski: Szamanizm, WAM, Kraków 2005
 • Christopher Vogler: Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2009
 • Jerzy Sławomir Wasilewski: Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979

Film

Materiał audio

Bibliografia uzupełniająca zostanie podana na zajęciach grupy roboczej.