Aktualnie jesteś: Warsztaty

VoiceLAB

Sesje pracy Aleksandry Koteckiej i Tomasza Wierzbowskiego w asyście Krzysztofa Paździory

luty–czerwiec 2020
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
W językach polskim i angielskim

VoiceLAB
Fot. Conrado Krivochein

Trzon VoiceLABu stanowi praca z muzyką polifoniczną. Muzyka jest jednak tylko pretekstem do zadawania pytań i poszukiwań na wielu płaszczyznach. Skupiamy się na wymiarze wertykalnym utworów, chcąc wydobyć z każdej harmonii maksimum brzmienia. Każdy interwał traktujemy jako jednostkę niosącą znaczenia: określone nastroje, napięcia i rozwiązania, same w sobie stanowiące rodzaj mikroopowieści, a więc stawiające przed wykonawcą wyzwanie wymagające pełnego zaangażowania w działanie wokalne. Czerpiąc z tradycji muzycznych posługujących się skalami nierównomiernie temperowanymi, chcemy wchodzić w głąb każdego dźwięku, przekraczając zachodnioeuropejskie myślenie o muzyce oparte na klawiaturze fortepianu.

Od lutego do czerwca 2020 roku w Studiu Na Grobli będziemy pracować podczas intensywnych, comiesięcznych sesji. Podczas pierwszej, lutowej, sesji wyłoniona zostanie grupa robocza, która weźmie udział w całości programu.

Nasza praca dotykać będzie następujących zagadnień:

  • Przygotowanie ciała i oddechu – będziemy skupiać się na tym, jak uzyskać i utrzymać właściwą postawę ciała, która najbardziej sprzyja oddechowi oraz głosowi. Szczególną uwagę poświęcimy otwieraniu rejonu klatki piersiowej i ramion oraz uelastycznianiu kręgosłupa, w ten sposób ciało będzie gotowe na świadomą pracę z oddechem. Praca ze świadomym rozluźnieniem pozwoli nam zrozumieć mechanizmy powstawania wibracji w ciele.
  • Współbrzmienie jako wibracja – dźwięk jest drganiem fal rozchodzących się w powietrzu. Ten fizyczny aspekt (namacalność dźwięku) jest istotny dlatego, że pomaga w dostrojeniu dźwięków wchodzących w skład harmonii. Człowiek być może nie jest w stanie określić częstotliwości dudnień właściwych dla danej harmonii, tak jak robią to elektroniczne przyrządy, jakimi posługują się np. stroiciele fortepianów, ale zapamiętuje stany (emocje, skojarzenia, stopień napięcia), jakie wywołuje w nim określone współbrzmienie – i potrafi te stany przywołać i powtórzy. W takim podejściu, traktując dźwięk jako wibrację, będziemy też pracować z poszczególnymi rezonatorami.
  • Tekst jako wibracja – wibracja powietrza wzbudzona przez głos sama w sobie zawiera znaczenie/ładunek dramaturgiczny, dlatego zdarza nam się podążać za brzmieniem tekstu mówionego w obcym dla nas języku. Chcemy badać energię brzmienia tekstu mówionego, niezwiązaną stricte ze znaczeniem słów tego tekstu bądź jego interpretacją.
  • Polifonia – materiał trzygłosowy stanowi wyzwanie, bo struktura oddechów, moc głosu i jego barwa musi być podporządkowana muzycznej całości, na którą składają się także pozostałe dwa głosy. W naszym podejściu skupiać się będziemy na fizycznej relacji dźwięków, a nie zadowalać się jednoczesnym zaśpiewaniem trzech osobnych linii.

Sesje będą obejmowały zarówno zajęcia indywidualne, jak i pracę w grupie i próby otwarte.

VoiceLAB to laboratorium pracy z głosem. Nawiązując do tradycji zamkniętych studiów teatralnych, w tym Teatru Laboratorium, badających kompleksowość sztuki aktora, proponujemy pracę laboratoryjną w całej jej dogłębności, koncentrującą się jednak na jednym elemencie – najbliższym, swoistym, najbardziej charakterystycznym i intymnym. Podejście laboratoryjne pozwala uczestnikom sięgać daleko w głąb istoty własnego głosu, nie zatrzymując się na powierzchowności podyktowanej zazwyczaj celami związanymi z prezentacją. Pogłębiona praca z głosem pozwala lepiej poznać ten instrument i uzyskać nad nim większą kontrolę. Pozwala na spokojny i dogłębny proces poznawania własnego głosu, jego anatomii i psychologii. Dzięki takiej pracy możemy odkrywać pełen jego potencjał.

Wierzymy, że muzyka może stać się namacalna, a spotkanie głosów może tworzyć mozaiki powietrza. Dzięki takiemu podejściu muzyka staje się najważniejszym nauczycielem, medium obiektywnej ekspresji. W pracy nad materiałem wielogłosowym będziemy dążyć do sytuacji, w której każdy głos śpiewany będzie samodzielnie przez jedną osobę. Wiemy, że taki model pracy stanowi duże wyzwanie.

Pracując z oddechem, współbrzmieniem i wibracją, a także ze skojarzeniami i wyobraźnią, chcemy wyposażyć uczestników w subiektywny klucz do osiągnięcia obiektywnych celów. Poprzez praktykę chcemy rozpoznawać i przyglądać się naszym problemom i kwestiom, które stanowią dla nas wyzwanie i szukać ich rozwiązań poprzez praktykę.

VoiceLAB nie jest jednak laboratorium zamkniętym. Skupioną pracę laboratoryjną chcemy konfrontować z formułą zadań wykonawczych: prób otwartych, pokazów pracy i minikoncertów – po to, by wychodzić poza nasze strefy komfortu, oswajać się z tym, co znajduje się poza nimi i dowiedzieć się czegoś więcej o głosie: jak zmienia się pod wpływem tego, że jest słuchany.

Aleksandra Kotecka i Tomasz Wierzbowski w ciągu ostatniej dekady prowadzili wspólnie liczne warsztaty wokalne w Polsce i zagranicą (USA, Europa, Azja, Ameryka Południowa) dla uczestników indywidualnych (profesjonalistów i amatorów), grup teatralnych i studentów szkół aktorskich. Dzięki długotrwałej pracy warsztatowej z tak różnorodnymi słuchaczami wypracowali efektywne narzędzia dydaktyczne, które z powodzeniem wykorzystują także w długofalowych projektach, takich jak Actor’s Atelier.

Program

pt.–niedz. 7–9/02/2020
Warsztaty rekrutacyjne prowadzone przez Aleksandrę Kotecką i Tomasza Wierzbowskiego w asyście Krzysztofa Paździory

pt.–niedz. 28/02 – 1/03/2020
Zamknięta sesja pracy prowadzona przez Aleksandrę Kotecką i Tomasza Wierzbowskiego w asyście Krzysztofa Paździory

pt.–niedz. 3–5/04/2020
Zamknięta sesja pracy prowadzona przez Aleksandrę Kotecką i Tomasza Wierzbowskiego w asyście Krzysztofa Paździory

pt.–niedz. 15–17/05/2020
Zamknięta sesja pracy prowadzona przez Aleksandrę Kotecką i Tomasza Wierzbowskiego w asyście Krzysztofa Paździory

pt.–niedz. 12–14/06/2020
Zamknięta sesja pracy prowadzona przez Aleksandrę Kotecką i Tomasza Wierzbowskiego w asyście Krzysztofa Paździory

Fot. Tobiasz PapuczysAleksandra Kotecka od 2004 roku współpracuje z Teatrem ZAR. Brała udział w powstawaniu spektakli „Ewangelie dzieciństwa”, „Cesarskie cięcie”, „Anhelli. Wołanie” oraz „Armine, Sister”. Autorka i współautorka muzyki do filmów oraz spektakli w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Twórca studia produkcji muzycznej Foxterrier Production. Zajmuje się polifonicznym śpiewem gruzińskim, nad którym pracuje zarówno podczas wypraw źródłowych, jak i w ramach własnych poszukiwań. Wspólnie z Tomaszem Wierzbowskim prowadzi pracę muzyczną do spektaklu Teatru ZAR „Anhelli. Skowyt”. Od 2013 prowadzi pogłębione badania nad muzyką polifoniczną. Zajmuje się także muzyką prawosławia, którą poznawała we Lwowie, Sankt Petersburgu i Supraślu. Efektami swojej pracy dzieli się podczas warsztatów. Od 2005 praktykuje jogę, ukończyła trzy roczne kursy doskonalące prowadzone przez Paulinę Stróż, dyplomowanego nauczyciela ze stopniem Junior III. W 2016 ukończyła w Indiach ośmiotygodniowy kurs poświęcony oddechowi. Chcąc stale doskonalić swój warsztat, bierze udział w warsztatach z najlepszymi nauczycielami z Polski i zagranicy. Obecnie szkoli się do egzaminu na stopień Introductory II.

Fot. Maciej ZakrzewskiTomasz Wierzbowski jest aktorem i muzykiem w spektaklach „Ewangelie dzieciństwa”, „Cesarskie cięcie”, „Anhelli. Wołanie” oraz „Armine, Sister” Teatru ZAR. Redaktor i tłumacz serii wydawniczej 3/2 poświęconej muzyce (dotychczas ukazały się książki „Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię” Rossa Duffina oraz „Temperacja. Jak muzyka stała się polem bitwy wielkich umysłów zachodniej cywilizacji” Stuarta Isacoffa). Autor i współautor muzyki do filmów krótkometrażowych oraz do spektakli teatralnych w Polsce i za granicą. Wspólnie z Aleksandrą Kotecką zaangażowany w pracę studia produkcji muzycznej Foxterrier Production. Wraz z Aleksandrą Kotecką prowadzi także pracę muzyczną do spektaklu Teatru ZAR „Anhelli. Skowyt”.

Krzysztof Paździora jest absolwentem Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Od blisko czterech lat z Aleksandrą Kotecką i Tomaszem Wierzbowskim prowadzi prace studyjne nad śpiewaniem polifonii gruzińskich. Asystował m.in. przy projekcie warsztatowym w ramach Nilüfer Theatre Festival w Turcji. Współpracuje z Teatrem Klinika Lalek oraz Wrocławskim Teatrem Piosenki pod kierownictwem Bogusława Klimsy.

Harmonogram zajęć

pt. 7/02/2020, 17.00–19.00

sob. 8/02/2020, 10.00–13.00, 15.00–17.00

nd. 9/02/2020, 10.00–14.00

Koszt warsztatów rekrutacyjnych: 150 PLN
Koszt wszystkich warsztatów: 750 PLN

Zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy: voicelab2020@gmail.com do 4 lutego 2020. Pierwsza sesja służy wyłonieniu uczestników całego programu.