Warsztaty dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego dla grupy roboczej w ramach OUP

20/05/2017 {sobota}
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

Trans szamański
Fot. Bartosz Jastrzębski

Po burzliwym okresie choroby szamańskiej zakończonej inicjacją szamani przystępują do „normalnej” praktyki szamańskiej. Poziomów wtajemniczenia jest wiele, aż po eksploracje najwyższych sfer świata duchowego, jednak pod okiem nauczyciela szaman-nowicjusz może już wchodzić w trans i eksplorować niższe ze sfer. Badacze wskazują, że w historycznym szamanizmie wchodzenie w trans wcale nie było tak powszechne i trudno byłoby je określić jako element codzienności szamana. Jednak we współczesnym szamanizmie wejście owo zdaje się być nieodzownym momentem legitymizacji szamana oraz warunkiem koniecznym skutecznego prowadzenia przez niego praktyki uzdrowicielskiej czy – szerzej – realizacji daru i powołania szamańskiego. Czym zatem jest ów dar? Punktem wyjścia zajęć poświęconych transowi, jednej z najważniejszych kategorii szamanizmu, będą wywiady przeprowadzone z szamanami buriackimi.

Bartosz_Jastrzebski_fot_ze_zbiorow_prywatnychBartosz Jastrzębski jest doktorem habilitowanym kulturoznawstwa, pisarzem, filozofem, etykiem oraz podróżnikiem. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się pograniczem filozofii, antropologii i literatury, a także historią oraz poszukiwaniami duchowymi i religijnymi. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach (2011). W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę Krasnojarsk zero (wraz z Jędrzejem Morawieckim). W 2013 roku opublikował zbiór esejów Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, a w 2014 ukazały się dwie jego książki o współczesnym szamanizmie: Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude oraz Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach (wraz z Jędrzejem Morawieckim). Obecnie zajmuje się konserwatywną myślą społeczno-polityczną oraz jej związkami z teologią. W 2016 roku wydał książkę Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne poświęconą tym zagadnieniom.

Proponowana bibliografia
Wydawnictwa zwarte

  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach, Wyd. Sąsiedzi, Białystok 2014
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Innego piekła nie ma, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Krasnojarsk zero, Sic!, Warszawa 2012
  • Albert Jawłowski: Milczący lama. Buriacja na pograniczu świata, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
  • Andrzej Szyjewski: Szamanizm, WAM, Kraków 2005
  • Christopher Vogler: Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2009
  • Jerzy Sławomir Wasilewski: Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979

Film

Materiał audio

Bibliografia uzupełniająca zostanie podana na zajęciach grupy roboczej.