Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru

W teatrze życia codziennego

Wykład prof. Leszka Kleszcza w ramach OUP

pt. 13/12/201917.00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny

Punktem wyjścia wykładu będzie myśl Szekspira, iż „świat jest teatrem, aktorami ludzie” („Jak wam się podoba” – przyp. red.). Chcę zaproponować nieco inne spojrzenie na otaczający nas świat, zwłaszcza ten jego wymiar, który związany jest z relacjami z innymi ludźmi, ale chcę także byśmy nieco inaczej spojrzeli na samych siebie. Świat postrzegany z tej „szekspirowskiej perspektywy” jest wielkim „imperium znaków”, gdyż zarówno otaczające nas rzeczy, jak i sytuacje, w jakich się znajdujemy, każdy aspekt naszego zachowania i wyglądu oraz ludzie, z którymi się stykamy, niosą ze sobą pewne znaczenia, które powinniśmy próbować rozumieć. W wykładzie skupię się głównie na różnych elementach interakcji społecznych, diagnozowaniu sytuacji, w jakich się znajdujemy, i wynikającymi z tego formami zachowań oraz sposobami wywoływania wrażenia na innych. Ważnym elementem wykładu będzie analiza różnych typów przedstawień, charakterów oraz ról społecznych odgrywanych w tym „teatrze życia codziennego”.

14 grudnia odbędzie się seminarium dla grupy roboczej.

Fot. ze zbiorów prywatnychDr hab. Leszek Kleszcz, prof. UWr, jest absolwentem filozofii i historii. Zawodowo związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Filozofii Współczesnej. Autor trzech monografii oraz ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej była geneza i funkcje myślenia utopijnego, rozprawa habilitacyjna dotyczyła problemu przełomu hermeneutycznego w filozofii niemieckiej. Głównymi przedmiotami jego zainteresowań badawczych są filozofia współczesna oraz metodologia nauk humanistycznych i społecznych.

Lektury na seminarium grupy roboczej:

Erwin Goffman: „Człowiek w teatrze życia codziennego”, przełożyli Helena Datner Śpiewak, Paweł Śpiewak, Aletheia, Warszawa 2009.