Aktualnie jesteś: Teatr na faktach

Teatr na faktach

I sesja pracy prowadzona przez Krzysztofa Kopkę

17–18/11/2018 {sobota–niedziela}
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Podczas drugiego zjazdu uczestnicy będą się dzielić postępami prac nad projektami. Główny nacisk położony zostanie na dramaturgię tekstu oraz na analizę zebranych materiałów pod kątem brakujących fragmentów i możliwości pogłębienia tematu.