Aktualnie jesteś: Teatr na faktach

Teatr na faktach

II sesja pracy prowadzona przez Krzysztofa Kopkę

8–9/12/2018 {sobota–niedziela}
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Podczas trzeciego zjazdu odbędą się prezentacje opracowanych tekstów i pomysłów inscenizacyjnych. Najciekawsze i najbardziej zaawansowane propozycje zostaną wybrane do dalszej realizacji i złożą się na program lutowego przeglądu teatru dokumentalnego. W styczniu i lutym 2019 praca odbywać się będzie podczas kilkudniowych prób poszczególnych zespołów.