Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru

Sokrates-performer. Rozważania nietzscheańsko-platońskie z Dionizosem, Apollem i teatrem w tle

Wykład prof. Piotra Augustyniaka w ramach OUP | Wydarzenie przeniesione

pt. 11/09/2020, 17:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny

Bezprecedensowy atak, jaki przypuścił na Sokratesa Friedrich Nietzsche, można interpretować jako sprzeciw wobec filozofii, która okazała się aktywnością ducha pozbawioną performatywnego zacięcia. Tymczasem ambicją Nietzschego było przywrócenie filozofii tego rysu, co chyba najpełniej udało mu się w „Tako rzecze Zaratustra”. Ponowne odkrycie performatywnego wymiaru filozoficznej aktywności związane jest u Nietzschego z powrotem do dionizyjskich, przedsokratejskich źródeł greckości. Czy jednak Nietzsche ma rację, uważając Sokratesa za ich zdrajcę i niszczyciela? Czy w dialogach Platona nie staje przed nami obraz myśliciela, który – zatopiony w dionizyjsko-apollińskim transie – uskutecznia nieprzerwanie filozoficzny performans nie tylko na ulicach Aten, nie tylko w czasie uczt i podmiejskich eskapad, lecz także na sali sądowej i w więzieniu w dniu własnej egzekucji? A jeśli tak, to czy Sokrates – uważany za filozofa par excellence – nie jest zarazem jednym z najradykalniejszych performerów w dziejach? I czy nie jest to jednocześnie radykalizacja tego, co w życiu w starożytnych Atenach starał się uskuteczniać teatr?

12 września odbędzie się seminarium dla grupy roboczej.

Fot. ze zbiorów prywatnychPiotr Augustyniak jest doktorem habilitowanym filozofii, tłumaczem, eseistą. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2011–2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wydał m.in. „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła” (Kraków 2019), „Trans. Filozofia Cezarego Wodzińskiego” (Gdańsk 2017), „Aporetyczna nieśmiertelność. Esej o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie” (Kraków 2016), „Homo polacus. Eseje o polskiej duszy” (Kraków 2015), „Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem. Rozprawa o Teologii niemieckiej, Mistrzu Eckharcie, Lutrze, wolnych duchach i boskiej woli” (Warszawa 2013). Członek redakcji „Przeglądu Politycznego” oraz zespołu redakcyjnego „Liberte!”. Publikował również w „Gazecie Wyborczej”, „Znaku”, „Res Publice”, „Kronosie”. W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie prowadzi cykl spotkań teatralno-filozoficznych „Sztuka myślenia”.

Lektury na seminarium grupy roboczej:

Fryderyk Nietzsche: „Przedmowa Zaratustry”, [w:] tegoż: „Tak rzekł Zaratustra”, przełożyli Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła (różne wydania).

Platon: „Obrona Sokratesa”, przełożył Władysław Witwicki (różne wydania).

Platon: „Uczta” (fragment 201E–223D), przełożył Władysław Witwicki (różne wydania).

Giorgio Colli: „Narodziny filozofii”, przełożył Stanisław Kasprzysiak, Oficyna Literacka , Kraków 1997. Przede wszystkim rozdziały: I. „Szaleństwo jest źródłem mądrości”, III. „Bóg wieszczenia”, IX. „Filozofia jako literatura”.