Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Szamanizm syberyjski. Praktyka

Rosja – odwilży już nie będzie

Wykład dr. Jędrzeja Morawieckiego w ramach OUP

7/04/2017 {piątek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

Wstęp wolny

Rosja – odwilży już nie będzie
Fot. Bartosz Jastrzębski

Spotkanie poświęcone szamanizmowi w kontekście radzieckiej polityki antyreligijnej, renesansu etnicznego po roku 1991, kiedy to naukowcy zaczęli przywdziewać szamańskie kostiumy, a działacze Komsomołu powracać do dawnych obrzędów. Jak szamanizm romansuje z Władimirem Putinem i co szamanów fascynuje w konsumeryzmie i w wizjach globalistycznych?

Wykład opierać się będzie na następującej periodyzacji:

 • Zagłada w miejsce renesansu. Grupy religijne w Rosji po rewolucji październikowej (1917–1953)
 • „Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi”. Religijność w ZSRR po śmierci Józefa Stalina (1953–1964)
 • Rzeczywistość po terrorze? Modyfikacja polityki antyreligijnej i sytuacja grup wyznaniowych w ZSRR po ustąpieniu Nikity Chruszczowa (1964–1990)
 • „Społeczna tabula rasa” – nadzieje i krach iluzji. Rosyjska sytuacja religijna po ZSRR (1990–2012)

Jedrzej_Morawiecki_fot_Maciej_Kurowicki

Jędrzej Morawiecki jest doktorem filologii słowiańskiej oraz socjologii, wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, współtworzy grupę Dziennikarzy Wędrownych. Za reportaże Łuskanie światła był nominowany do Nagrody im. Beaty Pawlak (2011), nagrodę tę otrzymał rok później za książkę Krasnojarsk zero, napisaną razem z Bartoszem Jastrzębskim. W 2014 roku wydali wspólnie: Innego piekła nie ma oraz Cztery zachodnie staruchy (nominacja do nagrody Warto „Gazety Wyborczej Wrocław”). W 2015 roku ukazała się jego książka Jutro spadną gromy, napisana z Bartoszem Jastrzębskim i Maciejem SkawińskimW 2016 roku opublikował z Piotrem Brysaczem zbiór Ani żadnej wyspy. Laureat m.in. Nagrody Specjalnej Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Krakowskim Festiwalu Filmowym (z Maciejem Migasem), laureat Stypendium im. Jacka Stwory, Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii publicystyka. Za reportaż radiowy zrealizowany wspólnie z Magdą Skawińską otrzymał nagrodę Reporterzy – Reporterom, którą ufundowali dziennikarze relacjonujący Strajk w Stoczni Gdańskiej.

W latach 1998–2008 był związany z „Tygodnikiem Powszechnym” i jako reporter pracował w agencji Reuters. Publikował w „Polityce” i „National Geographic”; współpracował z I i III programem Polskiego Radia, epizodycznie z Radiem Zet oraz Polską Sekcją Radia BBC. Obecnie publikuje w czasopismach: „Nowa Europa Wschodnia”, „New Eastern Europe” i „Więź”, oraz w periodyku reporterskim „Dziennikarze Wędrowni”.

Więcej informacji: www.dziennikarze-wedrowni.org

Proponowana bibliografia
Wydawnictwa zwarte

 • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach, Wyd. Sąsiedzi, Białystok 2014
 • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Innego piekła nie ma, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
 • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Krasnojarsk zero, Sic!, Warszawa 2012
 • Albert Jawłowski: Milczący lama. Buriacja na pograniczu świata, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Andrzej Szyjewski: Szamanizm, WAM, Kraków 2005
 • Christopher Vogler: Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2009
 • Jerzy Sławomir Wasilewski: Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979

Film

Materiał audio

Bibliografia uzupełniająca zostanie podana na zajęciach grupy roboczej.