Wykład mistrzowski Marii Shevtsovej | Wydarzenie odwołane

pt. 27/03/2020, 17:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

W języku angielskim z tłumaczeniem na język polski
Wstęp wolny

Konstantin Stanisławski (1863‒1938) był jednym z najbardziej nowatorskich i wpływowych reżyserów nowoczesnego teatru, a jego system i związane z nim praktyki pozostają przedmiotem studiów i ważną częścią warsztatu wielu aktorów, reżyserów i studentów. Maria Shevtsova rzuca nowe światło na niezwykłe życie, twórczość i dziedzictwo rosyjskiego reżysera, odkrywając i przekładając na język angielski rosyjskie źródła archiwalne, zapisy prób, partytury i szkice. Odkrywa na nowo mało znane aspekty nowatorskiego teatru Stanisławskiego i jego ścisłe zespolenie ze sztukami wizualnymi, tańcem i operą. Wskazuje na fundamentalne znaczenie rosyjskiego prawosławia dla światopoglądu reżysera, który legł u podstaw zintegrowanego systemu i celów przyjętych dla sześciu laboratoryjnych studiów badawczych, które Stanisławski założył, bądź nad którymi sprawował opiekę. Badaczka skupi się na osiągnięciach Stanisławskiego na tle złożonych i historycznie ze sobą splecionych kontekstów politycznych, kulturowych i teatralnych carskiej Rosji, rewolucji 1917 roku, niestabilnych lat dwudziestych i stalinowskich lat trzydziestych.

Fot. Magdalena MądraMaria Shevtsova jest profesorem w Katedrze Sztuki Dramatu i Teatru w Goldsmiths College w Londynie. Autorka wielu publikacji, w tym książek: „Dodin and the Maly Drama Theatre: Process to Performance” (2004), „Fifty Key Theatre Directors” (2005, współred.), „Robert Wilson” (2007, 2. wyd. 2019) oraz „Sociology of Theatre and Performance” (2009), pozycji zawierającej prace z trzech dekad jej pionierskiej pracy. Współautorka „The Cambridge Introduction to Theatre Directing” (2013). W 2020 roku ukazała się jej książka „Rediscovering Stanislavsky”. Autorka ponad 150 artykułów publikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych. Jej książki przetłumaczone zostały na trzynaście języków. Jako badaczka i konsultantka współpracuje z wieloma międzynarodowymi festiwalami teatralnymi, przewodnicząca jury wznowionego Festiwalu BITEF w 2017 roku. Współredaktorka czasopisma „New Theatre Quarterly”. Członkini wielu rad redakcyjnych, w tym „Critical Stages”, czasopisma wydawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych.