Przerzucanie mostów. 30 lat Ośrodka i Instytutu Grotowskiego

Wystawa | Wydarzenie odwołane

26/03 – 14/04/2020
Wrocław, ul. Świdnicka

Zbigniew Osiński, założyciel i długoletni dyrektor Ośrodka Grotowskiego, pisał: „Być może podstawowym zadaniem Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych jest przerzucanie mostów: pomiędzy nauką a sztuką; pomiędzy tym, co dawne lub bardzo dawne i tym, co dzisiaj, a zarazem wychylone jest ku przyszłości; pomiędzy ludźmi rożnych narodów i kultur”*. Po przekształceniu Ośrodka w Instytut Grotowskiego w 2007 roku cel ten nie uległ zmianie. Instytut realizuje wydarzenia w domenach kultury i sztuki, kładzie nacisk na przedsięwzięcia o charakterze artystycznym, naukowym oraz edukacyjnym, organizuje pokazy teatralne, rezydencje artystyczne, festiwale, koncerty, konferencje i seminaria, wystawy i warsztaty. Zaprasza zarówno wybitnych twórców światowego teatru, jak i wspiera młodych twórców. Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje wydawnictwa w językach polskim i angielskim (jako Icarus Publishing Enterprise, we współpracy z Odin Teatret, Theatre Arts Researching Foundations i wydawnictwem) oraz jest wydawcą Gazety Teatralnej „Didaskalia” i współwydawcą anglojęzycznego pisma naukowego „Polish Theatre Perspectives”. Instytut jest również wydawcą wortalu grotowski.net.

Na wystawie pragniemy pokazać kluczowe momenty z życia Ośrodka i Instytutu, zaprezentować jego wieloaspektową działalność, przywołując wyjątkowe wydarzenia i projekty, a także osoby, które tworzyły i odwiedzały to miejsce od 1990 roku.

 

*Zbigniew Osiński: „Ośrodki kulturowe w Polsce na przykładzie Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu w latach 1990–2001”, marzec 2011.