Pragnienie immanencji. Ontologia zdarzenia a teatr polski. Badiou – Grotowski – Kantor

Seminarium Marty Kufel-Kaszyńskiej dla grupy roboczej w ramach OUP