Aktualnie jesteś: Konferencje

Practising Tradition in Performer Training: A Critical Approach

Konferencja w ramach International Platform for Performer Training Wrocław 2016

28–31/01/2016 {czwartek–niedziela}
Studio Na Grobli
W języku angielskim
Rejestracja dla wolnych słuchaczy została zamknięta.

International Platform for Performer Training (Międzynarodowa Platforma Treningu Performera) skupia przedstawicieli ośrodków oferujących edukację w dziedzinie sztuk performatywnych. Podczas corocznych spotkań w jej ramach wykonawcy, trenerzy, pedagodzy i naukowcy dzielą się doświadczeniami, omawiają dobre praktyki i szczegółowe zagadnienia z zakresu edukacji wykonawców.

Podczas sesji IPPT Wrocław 2016 chcielibyśmy poddać krytycznemu namysłowi zagadnienie tradycji. Z jednej strony uznaje się ją za cenne dziedzictwo, a z drugiej – za źródło przestarzałych manieryzmów. Odwołanie do tradycji służy w równej mierze do legitymizowania, co i dyskredytowania zjawisk artystycznych i bardzo często stanowi narzędzie do łatwego etykietowania zarówno na scenie, jak i w nauczaniu. Jesteśmy jednak przekonani, że trenujemy nie dla podtrzymania tradycji, ale by kształcić wartościowych wykonawców. W tym kontekście chcemy przedyskutować funkcjonowanie istniejących akademickich i studyjnych modeli nauczania, transmitowania, a może także przekraczania tradycji, z uwzględnieniem jej politycznego oddziaływania.

Program konferencji dostępny jest w języku angielskim.

Więcej informacji: performertrainingplatform.wordpress.com/upcoming-events/wroclaw-2016