Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Wykłady mistrzowskie

Performując XXI wiek

Wykład mistrzowski Richarda Schechnera, wprowadzenie Mirosław Kocur

19/10/2017 {czwartek} 16:00
Uniwersytet Wrocławski, ul. Szewska 36 (Instytut Historii Sztuki, sala 208, II piętro)
W języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

Wstęp wolny

Jaka może być rola artystów, zwłaszcza artystów teatru, tańca, muzyki i performansu, w świecie dotkniętym wojnami, konfliktami na tle etnicznym, nierównościami majątkowymi i degradacją środowiska? Czy mogą oni teoretyzować i praktykować nowy „trzeci świat sztuki”, który poruszałby i łagodziłby problemy trapiące ludzkość, a wręcz całą planetę?

Photo courtesy of Richard Schechner-czbRichard Schechner  jest wydawcą kwartalnika „TDR: The Journal of Performance Studies”. Jako dyrektor artystyczny nowojorskich zespołów Performance Group oraz East Coast Artists wyreżyserował m.in. spektakle Dionysus in 69, Commune, The Tooth of CrimeMother Courage and Her Children, CopsThe Marilyn Project, Seneca’s Oedipus, Faust/Gastronome, Three Sisters, Swimming to Spalding oraz Imagining O. Jego przedstawienia prezentowane były w Chinach, RPA, Indiach, Tajwanie, Francji i Rumunii oraz Polsce. Autor książek: Public Domain: Essays on the TheaterEnvironmental TheaterThe End of Humanism, Between Theater and AnthropologyThe Future of Ritual (wyd. pol. Przyszłość rytuału, tłum. Tomasz Kubikowski, Volumen, 2000), Performed Imaginaries oraz Performance Studies: An Introduction (wyd. pol. Performatyka: wstęp, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 2006).

Irena Lipińska_11 grudnia 2010_OUP (6)Mirosław Kocur jest reżyserem i antropologiem teatru, dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu. Wniósł znaczący wkład do performatyki i edukacji teatralnej. Jego badania, oparte na bogatym doświadczeniu teatralnym, skupiają się na rekonstrukcji źródeł teatru. Opublikował Teatr antycznej Grecji (2001, Nagroda indywidualna MENiS i Dolnośląski Brylant Roku), We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie (2005, Nagroda im. Wojciecha Bogusławskiego), Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich (2010), Teatr bez teatru. Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza (2012), Źródła teatru (2013). Jest również redaktorem serii Interdisciplinary Studies in Performance wydawnictwa Peter Lang.

Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.