Odzwierciedlenie

Spektakl zrealizowany przez Fundację Jubilo w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu

8–9/11/2017 {środa–czwartek} 19:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
W języku polskim z angielskimi napisami

Bilety: 10 PLN

Odzwierciedlenie
Fot. Maciej Zakrzewski

Odzwierciedlenie to spektakl, który powstał w ramach projektu „Odkluczanie” prowadzonego przez Fundację Jubilo od listopada 2014 roku we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i przy wsparciu Gminy Wrocław na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. W projekcie biorą udział mężczyźni osadzeni na oddziałach zamkniętych oraz półotwartych.

Odzwierciedlenie łączy doświadczenia, refleksje i emocje zebrane podczas rocznych warsztatów teatralnych oraz improwizacje i próby pisarskie powstałe w reakcji na wiersz Do Ciebie amerykańskiego poety Walta Whitmana. Scenariusz, zawierający materiały tekstowe i muzyczne, jest wspólnym dziełem uczestników oraz prowadzących. Odzwierciedlenie to próba wykroczenia poza zagadnienie jednostki w stronę relacji z drugim człowiekiem oraz stawiania pytań o naszą obecność wobec drugiej osoby i postrzeganie siebie w odbiciu innego człowieka.

W 2017 roku spektakl zajął I miejsce na IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz otrzymał Nagrodę Główną XXVI Ogólnopolskiego i XIV Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie.

Zwiastun spektaklu: youtube.com/watch?v=IWHJjgz7kJc

Fot. Karol JarekJubilo jest grupą teatralną działającą od 2011 roku we Wrocławiu. Trzon zespołu stanowią aktorzy i muzycy z Polski, Kanady i Włoch. Jubilo wyraża protest przeciw wykluczaniu z kultury i marginalizacji społecznej, dążąc do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki. Jubilo prowadzi projekty edukacyjno-społeczne i teatralne w środowiskach marginalizowanych, pracując m.in. z dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dziećmi romskimi z wrocławskiego koczowiska, uchodźcami z Bośni, bezdomnymi czy więźniami. Linię performatywną swojej pracy rozwija od 2013 roku w ramach Scherzo – wydarzeń artystycznych na pograniczu zgromadzenia, koncertu i muzycznego jam session. W 2015 roku Fundacja Jubilo prowadziła m.in. projekty: „Odkluczanie” we współpracy z Zakładem Karnym nr 1 i „Ukryte Miasta” – cykl wydarzeń muzycznych i teatralnych odbywających się w przestrzeniach nieteatralnych. W ramach „Ukrytych Miast” odbyły się premiery koncertu pieśni tradycyjnych oraz spektaklu Czarna Noc Biały Dzień.
Więcej informacji: jubiloproject.com/odkluczanie-zaklad-karny-nr-1/

Agnieszka Bresler jest aktorką, pedagogiem teatralnym. Ukończyła studia aktorskie MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii, prowadzone we współpracy z wrocławskim Teatrem Pieśń Kozła, oraz Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Współpracowała jako aktorka z teatrami w Szkocji, Polsce i we Włoszech, m.in. z National Theatre of Scotland, Teatro La Madrugada czy Romany Theatre Company. W 2006 założyła w Glasgow polski zespół teatralny, Gappad Theatre, którym kierowała do roku 2011. Swój autorski monodram Starsza Pani, przygotowany w koprodukcji przez Gappad Theatre i Teatro La Madrugada, prezentowała w latach 2010–2011 w Szkocji, Polsce, Włoszech i Danii. W 2012 roku kierowała projektem teatralnym „Spotkania/Muzykowania” organizowanym przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w ramach którego współprowadziła badania nad kulturą łemkowską i pieśniami łemkowskimi, a także reżyserowała spektakl.  W 2013 roku zrealizowała cykl warsztatów „Siła głosu – siła kobiety” we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła.

W latach 2012–2017 współtworzyła i współprowadziła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej, mniejszości romskiej, osób bezdomnych, więźniów i uchodźców. Od trzech lat współprowadzi projekt „Odkluczanie” w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Efektem projektu jest spektakl Odzwierciedlenie zrealizowany z grupą osadzonych tam mężczyzn. Przedstawienie zwyciężyło na IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz na XXVI Ogólnopolskim i XIV Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie w roku 2017.

Od 2016 roku realizuje i prowadzi autorski projekt „Kobietostan”, w ramach którego bada środkami artystycznego wyrazu stan kobiety we współczesnym świecie, podejmując tematykę jej roli w społeczeństwie oraz współczesnej perspektywy kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia.

Diego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu Oistros, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznymi i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grypy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2015 roku prowadzi projekt Fundacji Jubilo o nazwie „Ukryte Miasta”, mający na celu tworzenie i prezentację spektakli teatralnych w miejscach, które nie mają bezpośredniego dostępu do kultury (więzienie, obóz Romów, ośrodek dla bezdomnych). W ramach tego projektu wyreżyserował spektakl Czarna Noc Biały Dzień oraz koncert pieśni tradycyjnych.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Simona_Sala_fot_Magdalena_MadraSimona Sala zdobywała doświadczenie aktorskie, współpracując z artystami takimi jak Nhandan Chirco (Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards), Giles Smith (Royal National Theatre, London), Iñaki Azpillaga (Hiszpania), Carlos Alsina (Argentyna), Norberto Presta i Sabine Uitz (Centro Produzione Teatrale Via Rosse) oraz Tanya Khabarowa (Derevo). W 2004 roku ukończyła dwuletni profesjonalny kurs w Piccolo Teatro of Pontedera prowadzony przez Luisę Pasello, Silvię Pasello, Silvię Rubes, Roberta Bacciego i Francescę della Monica. Jest współzałożycielką włoskiego zespołu Sineglossa, z którym pracuje od 7 lat. Współpracując z Laurentem Piemontesim, założycielem Yamakasi, wprowadzała do swojego treningu aktorskiego ADD (Art du Deplacement). Z Sankarem Lalem Sivasankaranem Nairem, mistrzem kalaripajattu, prowadzi w ramach projektu BodyConstitution zajęcia dotyczące modelów kompensacji w treningu aktora. Od 2011 roku związana z Teatrem ZAR, współtworzyła dramaturgię akcji fizycznych w spektaklu Armine, Sister. W ramach swojego treningu prowadzi poszukiwania w obszarze dynamiki tempo–rytm oraz akumulacji energii performera i jej dramatycznego potencjału.

Występują: Dawid, Dominik, Janek, Mateusz
Reżyseria: Agnieszka Bresler, Diego Pileggi, Simona Sala
Scenariusz: Agnieszka Bresler
Czas trwania: 30 min
Język: polski z angielskimi napisami
Premiera: 24 listopada 2015, Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu

Bilety: 10 PLN
Sprzedaż biletów w sekretariacie Instytutu.
Kontakt: s.majcher@grotowski-institute.art.pl, tel. 603 530 253

Fundacja Jubilo

Fundacja Jubilo_logo

Galeria zdjęć