Odzwierciedlenie

„Odkluczanie” – pomiędzy teatrem a resocjalizacją

Panel dyskusyjny z udziałem artystów prowadzących projekt „Odkluczanie” i zaproszonych gości, prowadzenie: Jarosław Fret

10/04/2018 {wtorek} 16:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Wstęp wolny
W języku polskim

 

„Odkluczanie” – pomiędzy teatrem a resocjalizacją
Fot. Simona Sala

Czy w przestrzeni pomiędzy teatrem – sztuką niezależną, a teatrem – narzędziem resocjalizacji, możemy wyodrębnić płaszczyznę wspólną? Czy teatr jako „wehikuł społeczny” może służyć poszerzeniu pojęcia resocjalizacji, przenosząc nacisk z readaptacji jednostki na proces włączania przez zbiorowość? Jakie drogi otwiera połączenie sztuki zaangażowanej i resocjalizacji rozumianej jako proces pogłębiania dialogu społecznego?

„Odkluczanie” to innowacyjny projekt teatralny Fundacji Jubilo, realizowany od 2014 roku we współpracy z Instytutem Grotowskiego przez Agnieszkę Bresler, Diega Pileggiego i Simonę Salę na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. W długofalowym procesie nastawionym na rozwój świadomości artystycznej – w którym więźniowie są nie tylko odbiorcami warsztatów i uczestnikami pokazów, ale przede wszystkim aktywnymi współtwórcami projektu – teatr staje się nie tyle efektem całego procesu, ile aktywnym narzędziem przemiany, umożliwiającym autoekspresję i odbudowę relacji międzyludzkich.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą: Elżbieta Rosowska (kurator specjalista, kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków), Grzegorz Miśta (zastępca kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS ), Marcin Osmólski (wychowawca ds. kulturalno-oświatowych Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu), Natalia Górska (wychowawca Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu), dr Sławomir Grzesiak (adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i prezes Koła Terenowego we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego), dr Magdalena Hasiuk (adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, autorka m.in. książki „Okrutnie dziwnej strony” świata. Wokół teatru więziennego), Magda Podsiadły (dziennikarka, wieloletnia szefowa działu kultury wrocławskiej „Gazety Wyborczej”) oraz Agnieszka Bresler, Diego Pileggi i Simona Sala (prowadzący projekt „Odkluczanie”).

Panelowi towarzyszyć będą pokazy spektaklu Odzwierciedlenie i warsztaty teatralne, prowadzone przez uczestników projektu, dla byłych skazanych oraz osób oczekujących na wykonanie kary pozbawienia wolności.

Fot. Karol JarekJubilo jest grupą teatralną działającą od 2011 roku we Wrocławiu. Zespół Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur, dążąc do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli, będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a międzynarodowym zespołem Jubilo, w skład którego wchodzą aktorzy i muzycy z Włoch, Polski i Kanady.

Od 2011 roku zespół pracował między innymi z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy więźniami. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego.
Więcej informacji: jubiloproject.com