Aktualnie jesteś: Wielkie miasta pod Księżycem. Rezydencja Odin Teatret / Kino Teatralne 2017

Niestabilna przestrzeń teatru

Film dokumentalny  w reżyserii Eugenia Barby i Claudia Colobertiego

28/09/2017 {czwartek} 12:45
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa
Wstęp wolny

Z angielskimi napisami

Film ma charakter dydaktyczny i dzieli się na dwie części. Po syntetycznym wprowadzeniu prezentującym główne mechanizmy postrzegania widzów następuje część graficzna, wyjaśniająca główne różnice między centralną perspektywą „sceny włoskiej” a charakterystyczną „przestrzenią rzeki” w spektaklach Odin Teatret. Za pomocą animacji szkicu scenografii do Popiołów Brechta zilustrowano różne tryby relacji między aktorem a widzem w „przestrzeni rzeki”. Druga część zawiera krótkie filmowe montaże wszystkich zespołowych spektakli Odin Teatret, począwszy od Ornitofilene (1964), a skończywszy na Drzewie (2017). Obrazy ze spektakli ilustrują teoretyczne możliwości omówione w pierwszej części filmu.

Reżyseria: Eugenio Barba i Claudio Coloberti
Teksty i podpisy w językach: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, duńskim
Produkcja: Odin Teatret Film, 2017
Czas trwania: 46 min