Aktualnie jesteś: The Best OFF

MY|WY

Spektakl Krakowskiego Teatru Tańca

8/03/2019 {piątek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

MY|WY
Fot. Klaudyna Schubert

Spektakl Krakowskiego Teatru Tańca wyrasta z inspiracji polską techniką tańca współczesnego, spajającą polską tradycję ludową i przetwarzającą ją w specyficzny kod ruchowy. Polska technika tańca współczesnego odzwierciedla polską mentalność, cechy psychofizyczne, historię i położenie geopolityczne. Wszystkie te elementy odnaleźć można w sposobie wykonywania ruchu, w artykulacji, w sposobie łączenia fraz i sekwencji w związki znaczeniowe. Istota polskiej techniki tańca współczesnego, twierdzi jej twórca Jacek Łumiński, tkwi głęboko w podłożu, na którym wyrósł folklor różnych regionów Polski: Podhala, Sądecczyzny, ziemi lubelskiej czy Kurpiów. W spektaklu, osadzonym w aktualnym kontekście społeczno-politycznym, wykorzystywane są tradycyjne pieśni ludowe, wykonywane częściowo na żywo. Ludowe inspiracje zarówno w warstwie muzycznej, jak i ruchowej przetworzone są we współczesną formę teatru tańca. Gęstniejące w ostatnim czasie nastroje społeczne posłużyły za punkt wyjścia do zastanawiania się nad specyfiką polskiej wspólnotowości. Twórcy spektaklu zadają pytania, gdzie przebiega granica pomiędzy „za” i „przeciw”, czy „tak” i „nie” to jedyne możliwe odpowiedzi na pytania/problemy stawiane przez lokalną i europejską rzeczywistość?

Eryk MakohonEryk Makohon jest twórcą, kierownikiem i choreografem Krakowskiego Teatru Tańca. Był wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Twórca ponad trzydziestu spektakli. Autor projektów o charakterze edukacyjnym oraz wielu wydarzeń artystycznych, w tym festiwali, konkursów i cyklów prezentacji tańca współczesnego. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku. Absolwent podstawowej i średniej szkoły muzycznej, architektury na krakowskiej Politechnice oraz studiów teorii tańca na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie, autor pracy dyplomowej Konstantin Stanisławski, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski. Metody pracy – próba przeniesienia na grunt tańca. W sezonach 2003–2005 tancerz Śląskiego Teatru Tańca. Tańczył w choreografiach Jacka Łumińskiego, Sylwii Hefczyńskiej-Lewandowskiej, Hilke Diemer. Jako pedagog i choreograf współpracował przez dziesięć lat z miejskim Teatrem KTO. Jest laureatem kilku prestiżowych nagród za choreografie w Krakowskim Teatrze Tańca (m.in. nagród głównych podczas Tyskich Spotkań Teatralnych). Jako choreograf współpracował w ostatnich latach z Akademią Sztuk Scenicznych w Pradze (stworzył ze studentami spektakl Motion Gallery) oraz Central Europe Dance Theatre w Budapeszcie (spektakl POLY jego autorstwa znalazł się w stałym repertuarze Teatru). Był jednym z czterech pedagogów w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego „V4 Young Dance Talents”, realizowanego w Krakowie, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze. Wspólnie z Anną Królicą i Pawłem Łyskawą przygotował program prezentacji tańca „Goodbye Superman! Mężczyzna w polskiej choreografii”. Jest także współtwórcą i kuratorem programu prezentacji polskiego tańca „Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń” realizowanego w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie. Twórca pierwszego w Polsce Centrum Choreograficznego w Krakowie.

Michał Paduch tworzy również pod pseudonimem Pigeon Break. Czynny kompozytor, nieczynny pianista, miłośnik ptaków i mistrz spaghetti. Jego styl określono jako post-traumatic electro freestyle, a sam twierdzi, że produkuje gniewne piosenki dla rozgniewanych ludzi. Współtworzy Ciśnienie.

Krakowski Teatr Tańca jako stowarzyszenie działa od 2008 roku. Jest jednym z najbardziej aktywnych teatrów tańca w Polsce. Pod jego szyldem zostały zrealizowane dziesiątki wydarzeń prezentujących i popularyzujących taniec współczesny oraz sztuki pokrewne. Przez wiele lat Teatr wypracował trzy podstawowe filary swojej działalności: artystyczną, edukacyjną i impresaryjną. Posiada w swoim dorobku około trzydziestu spektakli – scenicznych, ulicznych oraz realizowanych w przestrzeniach nieteatralnych. Krytycy jako wyróżnik estetyki zespołu podkreślają operowanie obrazami, plastykę spektakli budowaną światłem i architekturę ciała i ruchu. Krakowski Teatr Tańca regularnie bierze udział w najważniejszych wydarzeniach artystycznych oraz festiwalach w Polsce i na świecie. Zaprasza do współpracy choreografów z kraju i zagranicy. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi grupy adeptów, obecnie kształci około stu trzydziestu tancerzy (zawodowych oraz amatorów). Regularnie organizuje międzynarodowe warsztaty z udziałem pedagogów z całego świata. Teatr współpracuje z wieloma instytucjami w Krakowie, Polsce i za granicą, stając się coraz bardziej rozpoznawalną marką artystyczną.

Reżyseria, dramaturgia, scenografia i reżyseria świateł: Eryk Makohon
Choreografia i kostiumy: Eryk Makohon i zespół
Występują: Paulina Dziuba, Monika Godek, Paweł Łyskawa/Bartłomiej Gąsior, Filip Meyer-Lüters/Kacper Szklarski, Angelika Mizińska/Pamela Bosak, Magdalena Skowron, Mateusz Ulczok, Katarzyna Żminkowska-Szymańska
Muzyka: Michał Paduch
Śpiew: Paulina Dziuba
Produkcja: Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca
Partner: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Premiera: 16 grudnia 2017, Cricoteka, Kraków
Czas trwania: 60 min

Spektakl powstał w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego Erykowi Makohonowi na rok 2017.

Galeria zdjęć