Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Szamanizm syberyjski. Praktyka

Między Buddą a Wielkim Tengri – szkic historyczny

Wykład dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego w ramach OUP

24/03/2017 {piątek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

Wstęp wolny

Wykład będzie transmitowany na żywo.

Między Buddą a Wielkim Tengri – szkic historyczny
Fot. Bartosz Jastrzębski

Tematem wykładu będzie zarys wzajemnych relacji buddyzmu tybetańskiego i szamanizmu. Pierwotny szamanizm wg Banzarowa:

Stara, narodowa religia Mongołów i nacji sąsiednich znana jest w Europie jako szamanizm […]. Po wkroczeniu buddyzmu pomiędzy ludy mongolskie ich dawną religię zaczęto nazywać „czarną wiarą” (Khara Shadijn) w przeciwieństwie do buddyzmu określanego jako „żółta wiara” (Shira Shadijn) […]. Chińczycy zwali szamanizm Tao-Shen (tańczący przed duchami) […]. Religia szamanistyczna nie wyrosła jednak z buddyzmu czy jakiejkolwiek innej religii, ale pojawiała się wśród ludów mongolskich […] na drodze pierwotnej obserwacji zewnętrznego świata natury i wewnętrznego świata duszy.
M. A. Czaplicka: Shamanism in Siberia, BiblioBazaar, Oxford 2007, p. 11–12

Buddyzm jest dziś najważniejszą religią Buriatów. Deklaruje go aż 88,8% wierzących. „Żółta wiara”, albo szkoła „żółtych czapek” dominuje w Buriacji. Nie zmienia to faktu, że buddyzm nałożył się na starszą warstwę wierzeń szamanistycznych. Część z tych wierzeń całkowicie wyparł, a nawet potępił je i ich zakazał. Najbardziej gwałtowny przebieg buddyjska kampania przeciw szamanizmowi przybrała w drugiej połowie XIX wieku, gdy on sam poczuł się na tych terenach wystarczająco silny, by przystąpić do rozprawy z lokalnymi wierzeniami. Na skutek tej presji (równoległej do chrześcijańskich działań antyszamańskich) z początkiem XX wieku szamanizm znalazł się w głębokiej defensywie, w efekcie czego wiele spośród jego obrzędów uległo zapomnieniu lub „zeszło do podziemia”, a znaczna część miejsc kultowych została „przejęta” przez buddystów.

Bartosz_Jastrzebski_fot_ze_zbiorow_prywatnychBartosz Jastrzębski jest doktorem habilitowanym kulturoznawstwa, pisarzem, filozofem, etykiem oraz podróżnikiem. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się pograniczem filozofii, antropologii i literatury, a także historią oraz poszukiwaniami duchowymi i religijnymi. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach (2011). W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę Krasnojarsk zero (wraz z Jędrzejem Morawieckim). W 2013 roku opublikował zbiór esejów Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, a w 2014 ukazały się dwie jego książki o współczesnym szamanizmie: Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude oraz Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach (wraz z Jędrzejem Morawieckim). Obecnie zajmuje się konserwatywną myślą społeczno-polityczną oraz jej związkami z teologią. W 2016 roku wydał książkę Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne poświęconą tym zagadnieniom.

Proponowana bibliografia
Wydawnictwa zwarte

  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach, Wyd. Sąsiedzi, Białystok 2014
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Innego piekła nie ma, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Krasnojarsk zero, Sic!, Warszawa 2012
  • Albert Jawłowski: Milczący lama. Buriacja na pograniczu świata, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
  • Andrzej Szyjewski: Szamanizm, WAM, Kraków 2005
  • Christopher Vogler: Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2009
  • Jerzy Sławomir Wasilewski: Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979

Film

Materiał audio

Bibliografia uzupełniająca zostanie podana na zajęciach grupy roboczej.

Transmisja na żywo dzięki Rolllingstream.tv