Krótka historia teatru w Europie

Spotkanie poświęcone książce Józefa Kelery Krótka historia teatru w Europie. Tom pierwszy (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2018) z udziałem autora oraz prof. Marka Górnego, prowadzenie prof. Janusz Degler

16/10/2018 {wtorek} 19:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Wstęp wolny

Pewien student, kiedy zdał już egzamin (chyba na czwórkę?) i nie mógł być podejrzewany o lizusostwo z powodu oceny, odważył się powiedzieć autorowi: „Panie Profesorze, ja nigdy nie przypuszczałem, że historia teatru może być tak ciekawa!”. Autor lubił być chwalony, ale miał wątpliwości: czy to historia jest tak ciekawa, czy autora opowiadanie, czy jedno z drugim ożenione? Po wielu latach, kiedy przestał już wykładać, postanowił to sprawdzić, pisząc Krótką historię teatru w Europie jako książkę do czytania – dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, że historia teatru może być tak ciekawa…
Józef Kelera

 

Seria Dramat – Teatr pod redakcją Janusza Deglera obejmuje prace poświęcone historii dramatu i teatru polskiego oraz powszechnego, a także szeroko pojętej problematyce teorii sztuki teatralnej i tekstu dramatycznego. Uwzględnia również zagadnienia socjologii teatru, współczesnego życia teatralnego i krytyki teatralnej. Seria ma charakter otwarty i mogą się w niej ukazywać rozprawy nie tylko teatrologów, ale również autorów reprezentujących inne dziedziny nauki.

Fot. Tobiasz PapuczysJózef Kelera jest krytykiem teatralnym i literackim, historykiem teatru i literatury, tłumaczem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuk Teatralnych Filii we Wrocławiu, członkiem polskiego PEN Clubu. Dwukrotny laureat Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, a także miesięcznika „Odra” i miasta Wrocławia. Urodzony we Lwowie (1929), od 1946 mieszka we Wrocławiu. Autor monografii Wrocław teatralny 1945–1980 (1983), tomów rozpraw, szkiców i recenzji: Kpiarze i moraliści. Szkice o nowej polskiej dramaturgii (1966), Pojedynki o teatr (1969), Takie były zabawy, spory w one lata (1972), Komu warto kibicować (1978), Panorama dramatu (1989). Tłumaczył sztuki Eugène’a Ionesco i Eugène’a Labiche’a.

Autor: Józef Kelera
Redaktor serii: Janusz Degler
Opracowanie redakcyjne: Irena Szymaniec
Korekta: Stanisława Trela
Opracowanie graficzne i projekt okładki: Barbara Kaczmarek
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Data wydania: 2018