Aktualnie jesteś: Akademia Teatru Alternatywnego

Kropla

Zjazd VI Akademii Teatru Alternatywnego
Prowadzący: Grzegorz Ziółkowski i Pracownia || ROSA

10–14/02/2016 {środa–niedziela}
Studio Na Grobli

Program zjazdu
pdf

Kropla
Fot. Jakub Wittchen

PRACOWNIA || ROSA (Rzemiosło Oraz Sztuka Aktorska) to przestrzeń między ludźmi, służąca długofalowej pracy nad sobą oraz badaniu relacji między wyszkoleniem a twórczością teatralną.
Praca skupia się na uważności i harmonizowaniu oddechu, ciała i głosu. Jej sercem jest jakość lekkości, poszukiwana w przepływie działań i dialogowaniu z samym sobą, otoczeniem, partnerem, grupą. Staramy się ją uobecniać w treningu i w improwizacjach, pojmowanych jako przestrzeń gry, rozrywki. Improwizacje pomagają zbudować pomost pomiędzy treningiem i dziedziną wyobraźni, kompozycji i kreacji. W tej domenie zjawiają się przedstawienia, powoływane do życia wspólnym wysiłkiem.
Od września 2012 roku PRACOWNIA || ROSA realizuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu intensywne praktyczne seminarium aktorskie ATIS.

W ramach ATIS prowadzone są poszukiwania i nauczanie w zakresie podstawowych i zaawansowanych technik aktorskich, obejmujących:

  • bycie otwartym na dialog i dzielenie się z innymi
  • integrowanie działania, ciszy, dźwięku, mowy i śpiewu
  • precyzyjne reagowanie poprzez działanie na impulsy płynące od partnerów, z literatury i innych tekstów, z ikonografii, muzyki, z przestrzeni i natury oraz z wewnętrznej sfery skojarzeń, wyobraźni i pamięci.

Prace seminarium, zakorzenione w podejściu antropologicznym, skierowane są zarówno do międzynarodowego grona studentów, artystów i badaczy, którzy chcieliby w praktyczny sposób pogłębiać rozumienie ludzkiej kreatywności i ekspresji.

W latach 2012–2015 odbyło się dziewięć seminariów w Poznaniu i Brzezince (leśnej siedzibie Instytutu Grotowskiego), w których wzięło udział czterdzieści osób (kilka z nich kilkakrotnie) z następujących krajów: Anglia, Armenia, Cypr, Francja, Hiszpania, Katalonia, Indie, Iran, Irlandia, Grecja, Polska, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone, Szkocja, Turcja, Włochy i Węgry.

Azylem PRACOWNI jest Sala Teatralna im. Wojciecha Bogusławskiego w Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PRACOWNIA || ROSA stworzyła dwa przedstawienia teatralne TAZM Milczenie światła (2012) i SERCE Cisza wieloboku (2015), które tworzą Dwugłos O CISZY.
Więcej informacji: Facebook/Pracownia Rzemiosła oraz Sztuki Aktorskiej / ROSA

 

Fot. Maciej Zakrzewski

Grzegorz Ziółkowski jest nauczycielem, reżyserem, wydawcą, tłumaczem, autorem książek o Peterze Brooku i Jerzym Grotowskim. Pracuje w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie m.in. opiekuje się Salą Teatralną i prowadzi międzynarodowe seminarium technik aktorskich ATIS (Acting Techniques Intensive Seminar). Kieruje Pracownią Rzemiosła oraz Sztuki Aktorskiej ROSA, w której wyreżyserował spektakl TAZM Milczenie światła, na podstawie książki Tahara Ben Jellouna To oślepiające, nieobecne światło, będącej literackim przetworzeniem relacji osoby osadzonej w ciemności na osiemnaście lat w Tazmamarcie, ciężkim więzieniu w Maroku.
Więcej informacji: grzeg.home.amu.edu.pl

 

Fot. Marcin Oliva Soto

Maria Bohdziewicz jest aktorką w PRACOWNI || ROSA, absolwentką wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Prowadziła przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne w społecznościach lokalnych i z osobami z niepełnosprawnościami. Pisze wiersze i rapuje.
Więcej informacji: Facebook/MariaHZdaniaDoCzytania

 

 

 

Fot. Marcin Oliva Soto

Maciej Zakrzewski jest aktorem i muzykiem w PRACOWNI || ROSA, absolwentem etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, doktorantem w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, nauczycielem technik aktorskich w Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu. Jest fotografem, przede wszystkim teatralnym.
Więcej informacji: Facebook/Fototeatr.zakrzewski