Kobietostan. Chór na jedną aktorkę

Spektakl Kolektywu Kobietostan

Najbliższe spektakle

3/11/2018 {sobota} 19:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Bilety: 20 PLN

Kobietostan. Chór na jedną aktorkę
Fot. Paulina Anna Galanciak

Spektakl Kolektywu Kobietostan jest artystyczną próbą skupienia polifonii głosów niesłyszalnych w głosie jednej aktorki – reprezentantki społecznego sumienia. Głos-aktorka, niczym przewodniczka chóru w tragedii greckiej, staje się komentatorką życia i wyśpiewuje pieśń o zbiorowej tęsknocie za lepszym światem. Jest nauczycielką mówienia dla nieumiejących mówić, dla niemających miejsca w społeczeństwie, dla zbiorowości kobiecego wykluczenia. Na scenie wykreowane zostaje utopijne państwo, funkcjonujące w alternatywnej rzeczywistości, czyli tytułowy Kobietostan – miejsce wyśnione, w którym prawo ustanawiają kobiety. W tej przestrzeni aktorka, królowa-matka Kobietostanu, która nosi w sobie wszystkie niewypowiedziane historie, bierze odpowiedzialność za wydanie ich na świat, za nadanie im znaczenia.
Projekt ten wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych, propagując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną.

Fot. Paulina Anna GalanciakAgnieszka Bresler jest aktorką i pedagogiem teatralnym. Ukończyła studia aktorskie MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii, prowadzone we współpracy z wrocławskim Teatrem Pieśń Kozła, oraz Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Jako aktorka współpracowała z teatrami w Szkocji, Polsce i we Włoszech, m.in. z National Theatre of Scotland, Teatro La Madrugada czy Romany Theatre Company. W 2006 założyła w Glasgow polski zespół teatralny, Gappad Theatre, którym kierowała do roku 2011. Swój autorski monodram Starsza Pani, przygotowany w koprodukcji przez Gappad Theatre i Teatro La Madrugada, prezentowała w latach 2010–2011 w Szkocji, Polsce, Włoszech i Danii. W 2012 roku kierowała projektem teatralnym „Spotkania/Muzykowania” organizowanym przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w ramach którego współprowadziła badania nad kulturą łemkowską i pieśniami łemkowskimi, a także reżyserowała spektakl. W 2013 roku zrealizowała cykl warsztatów „Siła głosu – siła kobiety” we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła.
W latach 2012–2017 współtworzyła i współprowadziła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej, mniejszości romskiej, osób bezdomnych, więźniów i uchodźców. Od trzech lat współprowadzi projekt „Odkluczanie” w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Efektem projektu jest spektakl Odzwierciedlenie zrealizowany z grupą osadzonych tam mężczyzn. Przedstawienie zwyciężyło na IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz na XXVI Ogólnopolskim i XIV Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie w roku 2017.

Od 2016 roku realizuje i prowadzi autorski projekt „Kobietostan”, w ramach którego bada środkami artystycznego wyrazu stan kobiety we współczesnym świecie, podejmując tematykę jej roli w społeczeństwie oraz współczesnej perspektywy kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia.

Fot. Paulina Anna GalanciakJoanna Lewicka jest reżyserką teatralną, inicjatorką projektów społeczno-artystycznych, wykładowczynią akademicką. W 2007 roku ukończyła reżyserię teatralną w Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej (HfMDK) we Frankfurcie nad Menem u Hansa Hollmanna i Christofa Loya. Podczas studiów reżyserskich asystentka m.in. w Schauspielhaus Zürich. Od 2004 roku reżyseruje spektakle teatralne w Polsce i Niemczech, m.in. w HfMDK we Frankfurcie nad Menem, Stadttheater Giessen, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Wiesbaden, Kunsthalle Rostock, Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Teatrze Starym w Lublinie, Scenie Prapremier InVitro w Lublinie. Wyreżyserowała głośne przedstawienie Sen nocy letniej Szekspira, zrealizowane w ramach Konfrontacji Teatralnych 2012 w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, do udziału w którym zaprosiła profesjonalnych aktorów i więźniów. Spektakl grany był również w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie i Teatrze Szwalnia w Łodzi. Przedstawienie LubLove było częścią lubelskiej edycji Mikro Teatru Komuny// Warszawa. Współpracowniczka Polskiego Instytutu w Düsseldorfie przy projekcie „Bliżej POLSKI. My w Północnej Nadrenii, Westfalii i w EUROPIE”. Jako pedagog teatralna i reżyserka związana od 2010 roku z Centrum Kultury w Lublinie, Akademickim Centrum Kultur Chatka Żaka, Centrum Spotkania Kultur, Warsztatami Kultury w Lublinie, galeriami Labirynt oraz Piękno Panie. Członkini Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód. Od 2015 roku prowadzi cyklicznie „Teatr” Forum dla Khmer Community Development w Kambodży. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów w Anglii, Danii, Niemczech, Grecji, Turcji oraz na Ukrainie.

Magdalena Mróz jest dramaturżką, producentką teatralną, pedagogiem teatralnym. Absolwentka wiedzy o teatrze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 2011 roku pracuje jako specjalistka ds. programowo-literackich i produkcji teatralnej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Wcześniej pracowała w warszawskim Teatrze Ateneum oraz wrocławskim Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Prowadziła zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. w warszawskich instytucjach: Zespole Szkół nr 69, Teatrze Ochoty, Domu Kultury Zacisze. Tancerka flamenco.

Maria Porzyc jest artystką multimedialną. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, z wykształcenia projektantka ceramiki. Od 2008 roku jej głównym polem działania są nowe media. W swojej pracy wykorzystuje wideo, rysunek (także rysowanie na żywo podczas spektakli) oraz animację. Często łączy różne techniki w obrębie jednego obrazu. Autorka nagradzanych scenografii multimedialnych do ponad czterdziestu spektakli, od monodramów po teatr muzyczny i operę. Współpracuje z neTTheatre, Strefą WolnoSłową, Pracownią Sztuczka, Stowarzyszeniem Teatralnym CHOREA, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz zespołem Tatvamasi. Od 2016 roku prowadzi warsztaty wizualne w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu.

El Bruzda (Marta Góźdź) jest projektantką kostiumów i scenografką. Zrealizowała scenografie i kostiumy do spektakli Pawła Passiniego, Łukasza Witta-Michałowskiego, Joanny LewickiejW 2013 roku otrzymała pierwszą nagrodę na Festiwalu Scenografów i Kostiumografów VizuArt w Rzeszowie za kostiumy do spektaklu Bracia Karamazow w reżyserii Janusza Opryńskiego. Współpracuje regularnie z Pracownią Sztuczka działającą przy Centrum Kultury w Lublinie.

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. W swoich działaniach podejmujemy tematykę wielowymiarowości kobiety i jej roli w społeczeństwie we współczesnej perspektywie kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia. Kolektyw powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki i działaczki społecznej Agnieszki Bresler, która w od 2012 roku współtworzy i współprowadzi we Wrocławiu projekty teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Kobietostan” to projekt realizowany od 2016 roku przez Agnieszkę Bresler w kobiecych zakładach karnych, schroniskach i domach samopomocy. Zwieńczeniem drugiej edycji projektu było czytanie performatywne Kobietostan. Chór na jedną aktorkę w reżyserii Joanny Lewickiej, które miało miejsce we Wrocławskim Klubie Literatury Proza w listopadzie 2017 roku. W 2018 roku z pracy nad projektem powstał Kolektyw Kobietostan, w składzie: aktorka Agnieszka Bresler, reżyserka Joanna Lewicka, dramaturżka Magdalena Mróz, artystka multimedialna Maria Porzyc, fotografka Paulina Anna Galanciak oraz scenografka El Bruzda. Przygotowały one spektakl Kobietostan. Chór na jedną aktorkę, którego premiera miała miejsce w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego 8 marca 2018 roku.

Kolejny spektakl, Maria K. w reżyserii Agnieszki Bresler, powstał podczas warsztatów i prób na oddziale żeńskim Zakładu Karnego w Krzywańcu. Premiera odbyła się 25 kwietnia 2018 roku.
Więcej informacji: facebook.com/kobietostan

Wykonanie: Agnieszka Bresler
Reżyseria: Joanna Lewicka
Dramaturgia: Magdalena Mróz
Tekst na podstawie rozmów z kobietami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi, Fundacji Opieka i Troska
Wideo: Maria Porzyc
Kostium i scenografia: El Bruzda
Zdjęcia: Paulina Anna Galanciak, Magdalena Mądra
Premiera: 8 marca 2018, Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Czas trwania: 60 min

Bilety: 20 PLN

Galeria zdjęć