Kobietostan. Chór na jedną aktorkę

Premiera spektaklu Kolektywu Kobietostan
Wykonanie: Agnieszka Bresler
Reżyseria: Joanna Lewicka

8–10/03/2018 {czwartek–sobota} 19:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Bilety: 20 PLN

Kobietostan. Chór na jedną aktorkę
Fot. Paulina Anna Galanciak

Kobietostan. Chór na jedną aktorkę jest artystyczną próbą skupienia niesłyszalnych polifonii w głosie jednej aktorki – reprezentantki społecznego sumienia. Głos-aktorka niczym przewodniczka chóru w tragedii greckiej stanie się komentatorką życia i wyśpiewa pieśń o zbiorowej tęsknocie za lepszym światem. Będzie nauczycielką mówienia dla nieumiejących mówić, dla niemających miejsca w społeczeństwie, dla zbiorowości kobiecego wykluczenia.
Na scenie zostanie wykreowane utopijne państwo, funkcjonujący w alternatywnej rzeczywistości tytułowy Kobietostan – miejsce wyśnione, w którym prawo ustanawiają kobiety.

W podróż do Kobietostanu zabiorą widzów kobiety-twórczynie, które stworzą przestrzeń przedstawiającą zbiorowy portret kobiet – ich osobiste historie, wrażliwość, piękno, smutek i relacje ze światem zewnętrznym. W tę przestrzeń wkroczy aktorka, królowa-matka Kobietostanu, która nosi w sobie wszystkie niewypowiedziane historie, biorąc odpowiedzialność za wydanie ich na świat, za nadanie im znaczenia.

Fot. Paulina Anna GalanciakAgnieszka Bresler jest aktorką i pedagogiem teatralnym. Ukończyła studia aktorskie MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii, prowadzone we współpracy z wrocławskim Teatrem Pieśń Kozła, oraz Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Jako aktorka współpracowała z teatrami w Szkocji, Polsce i we Włoszech, m.in. z National Theatre of Scotland, Teatro La Madrugada czy Romany Theatre Company. W 2006 założyła w Glasgow polski zespół teatralny, Gappad Theatre, którym kierowała do roku 2011. Swój autorski monodram Starsza Pani, przygotowany w koprodukcji przez Gappad Theatre i Teatro La Madrugada, prezentowała w latach 2010–2011 w Szkocji, Polsce, Włoszech i Danii. W 2012 roku kierowała projektem teatralnym „Spotkania/Muzykowania” organizowanym przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w ramach którego współprowadziła badania nad kulturą łemkowską i pieśniami łemkowskimi, a także reżyserowała spektakl. W 2013 roku zrealizowała cykl warsztatów „Siła głosu – siła kobiety” we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła.
W latach 2012–2017 współtworzyła i współprowadziła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej, mniejszości romskiej, osób bezdomnych, więźniów i uchodźców. Od trzech lat współprowadzi projekt „Odkluczanie” w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Efektem projektu jest spektakl Odzwierciedlenie zrealizowany z grupą osadzonych tam mężczyzn. Przedstawienie zwyciężyło na IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz na XXVI Ogólnopolskim i XIV Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie w roku 2017.

Od 2016 roku realizuje i prowadzi autorski projekt „Kobietostan”, w ramach którego bada środkami artystycznego wyrazu stan kobiety we współczesnym świecie, podejmując tematykę jej roli w społeczeństwie oraz współczesnej perspektywy kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia.

Fot. Paulina Anna GalanciakJoanna Lewicka jest reżyserką teatralną, inicjatorką projektów społeczno-artystycznych, wykładowczynią akademicką. W 2007 roku ukończyła reżyserię teatralną w Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej (HfMDK) we Frankfurcie nad Menem u Hansa Hollmanna i Christofa Loya. Podczas studiów reżyserskich asystentka m.in. w Schauspielhaus Zürich. Od 2004 roku reżyseruje spektakle teatralne w Polsce i Niemczech, m.in. w HfMDK we Frankfurcie nad Menem, Stadttheater Giessen, Staatstheater Darmstadt, Staatstheater Wiesbaden, Kunsthalle Rostock, Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Teatrze Starym w Lublinie, Scenie Prapremier InVitro w Lublinie. Wyreżyserowała głośne przedstawienie Sen nocy letniej Szekspira, zrealizowane w ramach Konfrontacji Teatralnych 2012 w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, do udziału w którym zaprosiła profesjonalnych aktorów i więźniów. Spektakl grany był również w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie i Teatrze Szwalnia w Łodzi. Przedstawienie LubLove było częścią lubelskiej edycji Mikro Teatru Komuny// Warszawa. Współpracowniczka Polskiego Instytutu w Düsseldorfie przy projekcie „Bliżej POLSKI. My w Północnej Nadrenii, Westfalii i w EUROPIE”. Jako pedagog teatralna i reżyserka związana od 2010 roku z Centrum Kultury w Lublinie, Akademickim Centrum Kultur Chatka Żaka, Centrum Spotkania Kultur, Warsztatami Kultury w Lublinie, galeriami Labirynt oraz Piękno Panie. Członkini Stowarzyszenia Artystów Bliski Wschód. Od 2015 roku prowadzi cyklicznie „Teatr” Forum dla Khmer Community Development w Kambodży. Zrealizowała wiele międzynarodowych projektów w Anglii, Danii, Niemczech, Grecji, Turcji oraz na Ukrainie.

Magdalena Mróz jest dramaturżką, producentką teatralną, pedagogiem teatralnym. Absolwentka wiedzy o teatrze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 2011 roku pracuje jako specjalistka ds. programowo-literackich i produkcji teatralnej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Wcześniej pracowała w warszawskim Teatrze Ateneum oraz wrocławskim Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Prowadziła zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. w warszawskich instytucjach: Zespole Szkół nr 69, Teatrze Ochoty, Domu Kultury Zacisze. Tancerka flamenco.

Maria Porzyc jest artystką multimedialną. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, z wykształcenia projektantka ceramiki. Od 2008 roku jej głównym polem działania są nowe media. W swojej pracy wykorzystuje wideo, rysunek (także rysowanie na żywo podczas spektakli) oraz animację. Często łączy różne techniki w obrębie jednego obrazu. Autorka nagradzanych scenografii multimedialnych do ponad czterdziestu spektakli, od monodramów po teatr muzyczny i operę. Współpracuje z neTTheatre, Strefą WolnoSłową, Pracownią Sztuczka, Stowarzyszeniem Teatralnym CHOREA, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz zespołem Tatvamasi. Od 2016 roku prowadzi warsztaty wizualne w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu.

El Bruzda (Marta Góźdź) jest projektantką kostiumów i scenografką. Zrealizowała scenografie i kostiumy do spektakli Pawła Passiniego, Łukasza Witta-Michałowskiego, Joanny LewickiejW 2013 roku otrzymała pierwszą nagrodę na Festiwalu Scenografów i Kostiumografów VizuArt w Rzeszowie za kostiumy do spektaklu Bracia Karamazow w reżyserii Janusza Opryńskiego. Współpracuje regularnie z Pracownią Sztuczka działającą przy Centrum Kultury w Lublinie.

Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. W swoich działaniach podejmujemy tematykę wielowymiarowości kobiety i jej roli w społeczeństwie we współczesnej perspektywie kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia. Kolektyw powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki i działaczki społecznej Agnieszki Bresler, która w od 2012 roku współtworzy i współprowadzi we Wrocławiu projekty teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Kobietostan” to projekt realizowany od 2016 roku przez Agnieszkę Bresler w kobiecych zakładach karnych, schroniskach i domach samopomocy. Zwieńczeniem drugiej edycji projektu było czytanie performatywne Kobietostan. Chór na jedną aktorkę w reżyserii Joanny Lewickiej, które miało miejsce we Wrocławskim Klubie Literatury Proza w listopadzie 2017 roku. W 2018 roku z pracy nad projektem powstał Kolektyw Kobietostan, w składzie: aktorka Agnieszka Bresler, reżyserka Joanna Lewicka, dramaturżka Magdalena Mróz, artystka multimedialna Maria Porzyc oraz scenografka El Bruzda. Przygotowały one spektakl Kobietostan. Chór na jedną aktorkę, którego premiera miała miejsce w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego 8 marca 2018 roku.

Kolejny spektakl, Maria K. w reżyserii Agnieszki Bresler, powstał podczas warsztatów i prób na oddziale żeńskim Zakładu Karnego w Krzywańcu. Premiera odbyła się 25 kwietnia 2018 roku.
Więcej informacji: facebook.com/kobietostan

Wykonanie: Agnieszka Bresler
Reżyseria: Joanna Lewicka
Dramaturgia: Magdalena Mróz
Tekst w oparciu o rozmowy z kobietami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi, Fundacji Opieka i Troska
Wideo: Maria Porzyc
Kostium i scenografia: El Bruzda
Zdjęcia: Paulina Anna Galanciak, Magdalena Mądra
Premiera: 8 marca 2018, Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Czas trwania: 60 min

Bilety: 20 PLN

Sprzedaż i rezerwacja miejsc: sekretariat@grotowski-institute.art.pl, tel. 71 34 45 320

Galeria zdjęć