Kain

Spektakl zrealizowany przez Fundację Jubilo w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu

24/04/2019 {środa} 19:00
25/04/2019 {czwartek} 17:30
Zakład Karny nr 1, ul. Kleczkowska 35
Osoby posiadające bilety i/lub zaproszenia prosimy o przybycie pod bramę główną Zakładu Karnego nr 1 pół godziny przed spektaklem i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

W języku polskim z angielskimi napisami

 

Kain
Fot. Maciej Zakrzewski

Spektakl Kain to kolejny etap działań realizowanych przez Fundację Jubilo od początku 2014 roku w ramach projektu „Odkluczanie”, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Grotowskiego. W projekcie uczestniczą mężczyźni osadzeni na oddziałach typu zamkniętego i półotwartego.

„Po ogromnym sukcesie spektaklu Odzwierciedlenie podjęliśmy w zespole próbę rekonstrukcji, starając się przedefiniować kierunek i potrzeby grupy w jej zmienionym składzie. Uznaliśmy, że punkt wyjścia dla naszego następnego działania powinien wyłonić się z nas samych i naszej ludzkiej potrzeby ekspresji, zgodnie z wątkami rozwijanymi w pierwszym spektaklu. Po wstępnej fazie poszukiwań opartych na improwizacji, czytaniach i pisaniu zaczęliśmy stopniowo zawężać tematykę, ostatecznie określając nowy wątek przewodni jednym słowem: znak. Znak jako definicja. Znak jako naznaczenie, narzucenie roli przez kogoś innego, a czasami nawet przez nas samych.

Postać Kaina, odarta ze wszystkich biblijnych odniesień, skłoniła nas do szerszej refleksji nad kondycją ludzką i stygmatyzacją Innego.  Wśród masywnych ścian więzienia poszukiwaliśmy naszej ścieżki na zewnątrz, w kierunku społeczeństwa, z dala od naszej publicznej podmiotowości i statusu, odnajdując nowy poziom obecności – redefinicję samego siebie”.

Logo JubiloFundacja Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki, Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował m.in. z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego. Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt „Odkluczanie”, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl „Odzwierciedlenie” w reżyserii Agnieszki Bresler, Diega Pileggiego, Simony Sali (2015) oraz „Kain” w reżyserii Diega Pileggiego (2019). Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywnie bierze udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w ramach międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 roku bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus+, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

W 2018 roku członkowie Fundacji Jubilo gościli na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu „Destini Incrociati” we Włoszech, międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”  w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy XX Międzynarodowej Konferencji Teatru w Więzieniu we Włoszech („Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”). Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.
Więcej informacji: jubiloproject.com

Fot. Magdalena MądraDiego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo,
a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Fot. Paulina Anna GalanciakAgnieszka Bresler jest aktorką, reżyserką i pedagożką teatralną. Ukończyła studia aktorskie MA Acting na Manchester Metropolitan University w Anglii, prowadzone we współpracy z wrocławskim Teatrem Pieśń Kozła, oraz Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Jako aktorka współpracowała z teatrami w Szkocji, Polsce i we Włoszech, m.in. z National Theatre of Scotland, Teatro La Madrugada czy Romany Theatre Company. W 2006 założyła w Glasgow polski zespół teatralny, Gappad Theatre, którym kierowała do 2011. Swój autorski monodram „Starsza pani”, przygotowany w koprodukcji przez Gappad Theatre i Teatro La Madrugada, prezentowała w latach 2010–2011 w Szkocji, Polsce, Włoszech i Danii. W 2012 kierowała projektem teatralnym „Spotkania/Muzykowania” organizowanym przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w ramach którego współprowadziła badania nad kulturą łemkowską i pieśniami łemkowskimi, a także reżyserowała spektakl.

W latach 2012–2017 współtworzyła i współprowadziła wrocławską Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej, mniejszości romskiej, osób bezdomnych, więźniów i uchodźców. Przez pięć lat współprowadziła projekt Fundacji „Odkluczanie” skierowany do mężczyzn osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. W jego ramach współreżyserowała spektakl „Odzwierciedlenie” (2017), a także napisała scenariusz do spektaklu „Kain” (2019).

Od 2015 prowadzi przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Ostoja ” zespół teatralny Teatr Ostoja , z którym wyreżyserowała trzy spektakle: „Wyjątkowo (nie) o Nas” (2016), „2018: Odyseja Człowieczna” (2018) oraz „k(Raj)” (2019).

Od 2016 prowadzi Kolektyw Kobietostan, który kieruje swoje artystyczne działania do kobiet wykluczonych społecznie, mieszkanek zakładów karnych czy schronisk dla bezdomnych kobiet. Za dwie z produkcji Kolektywu – monodram „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę” w reżyserii Joanny Lewickiej oraz spektakl „Maria K.” z udziałem kobiet z Zakładu Karnego w Krzywańcu – Bresler otrzymała w 2019 nominację do nagrody WARTO „Gazety Wyborczej”. W swojej pracy postrzega i wykorzystuje teatr jako narzędzie zmiany społecznej.

Laureatka nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii Sztuka/Design w 2018. Stypendystka Prezydenta miasta Wrocławia w 2020. Prezeska Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan.

Występują: Dawid, Dominik, Janek, Marcin, Muniek, Mateusz, Paweł
Reżyseria: Diego Pileggi
Dramaturgia: Agnieszka Bresler
Światła: Jachu
Scenografia: Katarzyna Pieniawska
Kostiumy: Katarzyna Gierczyk
Zdjęcia i koordynacja: Paulina Anna Galanciak
Producent: Martyna Dębowska
Partnerzy: Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu, Instytut Grotowskiego we Wrocławiu
Język: polski z angielskimi napisami
Premiera: 12 marca 2019, Scena na Kleczkowskiej Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu
Czas trwania: 45 min

Projekt  „Odkluczanie”

Od 2014 roku Fundacja Jubilo realizuje na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu  projekt „Odkluczanie”, w którym uczestniczą mężczyźni osadzeni na oddziałach typu zamkniętego i półotwartego. Stanowi on odpowiedź na problem wykluczenia i marginalizacji więźniów przez społeczeństwo. W ramach warsztatów prowadzonych przez zespół Jubilo oraz przygotowywanych spektakli osadzeni mają szansę rozwijać swoją artystyczną świadomość, a także podnosić kompetencje społeczne i teatralne.

W 2017 roku spektakl Odzwierciedlenie w reżyserii Agnieszki Bresler, Diega Pileggi, Simona Sali (2015) zajął pierwsze miejsce na 4. Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu oraz otrzymał nagrodę główną 26. Ogólnopolskiego i 14. Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Więziennej w Sztumie.

W projekt, obok reżyserów, aktorów i pedagogów teatralnych, zaangażowani są naukowcy, kuratorzy sądowi oraz wychowawcy. Oprócz artystycznej interwencji stawia bowiem on sobie za cel wspieranie osadzonych w procesie readaptacji społecznej, a także podjęcie wspólnego dialogu ze środowiskami: teatralnym, akademickim oraz kuratorskim, i zbudowanie porozumienia pomiędzy osadzonymi a środowiskiem zewnętrznym. W 2018 roku na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu oficjalnie została otwarta Scena na Kleczkowskiej – profesjonalna przestrzeń teatralna, którą odremontowano i wyposażono w system oświetleniowy i nagłaśniający dzięki współpracy osadzonych i zespołu Jubilo.

Projekt „Odkluczanie” jest jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Europie tworzących i promujących na szeroką skalę teatr w więzieniu. Od wielu lat jest on dofinansowany ze środków Gminy Wrocław oraz realizowany przy wsparciu Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu.

Logo Jubilo

patronimedialniIG

Galeria zdjęć