Aktualnie jesteś: Warsztaty

Jestem

Warsztaty teatralne Fundacji Jubilo prowadzone przez Diega Pileggiego

16–18/11/2018 {piątek–niedziela}
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Zapisy do 6 listopada
W języku angielskim z tłumaczeniem na język polski

Jestem
Fot. Andjelka Vujinovic

Jestem. Tutaj. Stoję. Teraz. Mówię. Do Ciebie

Warsztaty koncentrować się będą na zagadnieniu tożsamości. Pierwszym krokiem będzie poznanie technicznych aspektów teatru. Następnie przejdziemy do drugiego etapu pracy: poszukiwań możliwości przekroczenia własnego rzemiosła w procesie twórczym. Będą to poszukiwania nakierowane na wiodący temat warsztatów.

Dlaczego stajemy na scenie? Skąd wypływa nasza potrzeba mówienia i co wówczas mówimy? Czym wypełniamy potencjał naszych słów i akcji na scenie? Te pytania, nawiązujące bezpośrednio do tożsamości osoby/aktora, towarzyszyć nam będą w drodze do miejsca, gdzie akt ekspresji jest prawdziwy i powstaje bez poczucia winy.

Elementy techniczne warsztatów:

  • dynamika grupy/praca zespołu
  • ćwiczenia partnerskie
  • podstawowe elementy akrobatyczne
  • praca z ciałem/głosem
  • harmonia/dysonans
  • podstawowe elementy śpiewu polifonicznego
  • od tekstu do partytury fizycznej
  • relacja między partyturą fizyczną a muzyką

Zajęcia zainicjują cykl warsztatów we współpracy z Instytutem Grotowskiego realizowany w latach 2018–2019. Cykl będzie się skupiał na wyrażeniu siebie w obrębie płaszczyzn:

JESTEM – Działanie
JESTEM – Relacja
JESTEM – Głos

Warsztaty mają umożliwić poznanie przez uczestników pełnego spektrum metod wykorzystywanych w pracy Fundacji Jubilo i stosowanie ich w późniejszej, stałej praktyce. Począwszy od tych warsztatów twórcy Jubilo będą nawiązywać do tematycznych, fizycznych i kreatywnych aspektów rozwijanych przez nich w projektach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazie pracy (w sobotę 17 listopada 2018 o godz. 19:00), zobaczyć materiał filmowy oraz zabrać głos w dyskusji z prowadzącym warsztaty, dotyczącej zastosowania metod i narzędzi teatralnych w warunkach zewnętrznych. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy o pracy Jubilo, przyswojenia i rozwinięcia elementów technicznych, a także sprawdzenia samych siebie w kreatywny sposób.

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, śpiewaków, studentów i wszystkich osób zainteresowanych teatralną pracą Jubilo. Każdy uczestnik proszony jest o przygotowanie wybranego tekstu (własnego, teatralnego, literackiego lub z innego źródła) oraz o przyniesienie ilustracji (rysunek, zdjęcie itd.) związanej z tematem: Jestem. Tutaj. Stoję. Teraz. Mówię. Do Ciebie.

Fot. Karol JarekJubilo jest grupą teatralną działającą od 2011 roku we Wrocławiu. Zespół Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur, dążąc do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli, będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a międzynarodowym zespołem Jubilo, w skład którego wchodzą aktorzy i muzycy z Włoch, Polski i Kanady.

Od 2011 roku zespół pracował między innymi z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy więźniami. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego.
Więcej informacji: jubiloproject.com

Fot. Magdalena MądraDiego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznymi i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grypy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo,
a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Harmonogram

16–18/11/2018 {piątek–niedziela}

16/11 {piątek}
19:00–22:00 sesja pracy

17–18/11 {sobota–niedziela}
11:00–14:00 sesja pracy
14:00–15:30 obiad
15:30–18:30 sesja pracy

17/11 {sobota}
19:00–20:30 pokaz pracy połączony z dyskusją

Koszt: 250 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 6 listopada 2018 na adres: office@jubiloproject.com (tel. +48 535 739 698). Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Galeria zdjęć