Aktualnie jesteś: Warsztaty / cykl Jestem

Jestem. Społeczność

Warsztaty teatralne Fundacji Jubilo prowadzone przez Diega Pileggiego w asyście członków projektu „Odkluczanie” i członków Fundacji Jubilo

czw.–nd. 15–18/10/2020
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Zapisy do 5 października
W języku angielskim z możliwością tłumaczenia na język polski

Jestem. Społeczność
Fot. Justyna Żądło

„Jestem. Tutaj. Stoję. Teraz. Mówię. Do ciebie”.

Podczas czwartej sesji w ramach cyklu warsztatów „Jestem” zespół zbuduje tematyczny, fizyczny i kreatywny pomost z projektem „Odkluczanie”, który rozwija od 2015 roku przy współpracy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Warsztaty prowadzone będą na scenach obydwu partnerów.

Przez pierwsze dwa dni zajęcia będą prowadzone przez aktorów zaangażowanych w projekt „Odkluczanie” i Diega Pileggiego w przestrzeni teatralnej zbudowanej wspólnie przez cały zespół. Jubilo zaprezentuje ćwiczenia i elementy treningu wykorzystywane w swojej pracy teatralnej oraz praktyce artystycznej.

Począwszy od technik i relacji rozwijanych w zespole przejdziemy do bardziej bezpośrednich pytań związanych z kompozycją etiud i partytur fizycznych. Ważnym aspektem warsztatów jest to, że uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego odniesienia się do metody Jubilo, przetłumaczonej i poddanej reinterpretacji przez jej pierwszych odbiorców, tj. aktorów zaangażowanych w projekt „Odkluczanie”. W drugiej części warsztatów, prowadzonej poza murami Zakładu Karnego, szczególny nacisk położony zostanie na bezpośrednie zastosowanie i przeanalizowanie metody pracy w celu głębszego zrozumienia jej zastosowania w różnych środowiskach (np. w więzieniu, na warsztatach teatralnych, w fazie rozwoju materiałów twórczych itp.)

W ten sposób Jubilo będzie towarzyszyć uczestnikom w procesie ich osobistych poszukiwań, stawiania pytań o rolę artystów teatralnych w społeczeństwie, a także pogłębianiu, w szerszym aspekcie, zastosowania pracy organizacji w warunkach środowiska społecznego.

Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w pokazie pracy, który odbędzie się w czwartek 17 października, godz. 15:30–17:00, obejrzeć materiały filmowe oraz omówić z prowadzącym metody i techniki teatralne z zakresu widowisk w warunkach środowiska społecznego, zwłaszcza w systemie penitencjarnym. Uczestnicy będą mogli pogłębić swoją wiedzę o pracy Jubilo, przyswoić i rozwinąć elementy techniczne, a także w kreatywny sposób sprawdzić samych siebie.

Elementy techniczne warsztatów:

  • dynamika grupy/praca zespołowa
  • akcja/reakcja
  • świadomość fizyczna i przestrzenna
  • ćwiczenia na zaufanie
  • słuchanie i relacja
  • rytm i relacja
  • ćwiczenia partnerskie
  • kompozycja i wypracowanie etiudy fizycznej
  • od tekstu do partytury fizycznej
  • zastosowanie i obserwowanie metodologii Jubilo

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, wokalistów, a także pedagogów teatralnych, reżyserów i edukatorów. Każdy uczestnik zostanie poproszony o przygotowanie dwóch fragmentów tekstu (napisanych przez siebie, teatralnych lub pochodzących z innych źródeł) związanych z tematami „Jestem” i „Inny”.

Fot. Magdalena MądraDiego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo,
a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Logo JubiloFundacja Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki, Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował m.in. z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego. Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt „Odkluczanie”, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl „Odzwierciedlenie” w reżyserii Agnieszki Bresler, Diega Pileggiego, Simony Sali (2015) oraz „Kain” w reżyserii Diega Pileggiego (2019). Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywnie bierze udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w ramach międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 roku bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus+, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

W 2018 roku członkowie Fundacji Jubilo gościli na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu „Destini Incrociati” we Włoszech, międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”  w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy XX Międzynarodowej Konferencji Teatru w Więzieniu we Włoszech („Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”). Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.
Więcej informacji: jubiloproject.com

Pojedyncze warsztaty: 550 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia na warsztaty „Jestem. Społeczność” prosimy przesyłać do 5 października 2020 na adres: office@jubiloproject.com (tel. + 48 535 739 698). Uczestnicy będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Logo Jubilo

Galeria zdjęć