Aktualnie jesteś: Warsztaty / cykl Jestem

Jestem. Działanie

Warsztaty teatralne Fundacji Jubilo prowadzone przez Diega Pileggiego

pt.–niedz. 6–8/03/2020
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Zapisy do 2 marca
W języku angielskim z możliwością tłumaczenia na język polski

Jestem. Działanie
Fot. Justyna Żądło

Podczas pierwszych zajęć w ramach programu „Jestem” skupimy się na działaniach fizycznych i partyturze aktorskiej – gdzie je rozpocząć i jak rozwinąć je w relacji z impulsami zewnętrznymi (np. muzyką, pracą z partnerem, rekwizytem/przedmiotem wykorzystywanym w teatrze). Następnie, rozpoczynając od elementów związanych z dynamiką i pracą w grupie, przeniesiemy naszą uwagę na zadania indywidualne, improwizację oraz inne elementy, które pozwolą uczestnikom na ich osobiste odblokowanie i wyrażenie. Przejdziemy od postawionych a priori przez uczestników pytań, dotyczących zaproponowanych przez nich materiałów (np. tekstów), do znalezienia nowych dróg ich interpretacji.

Celem warsztatów jest zachęcanie uczestników do sprawdzenia samych siebie i przekroczenia własnej strefy komfortu, aby odnaleźć swobodną przestrzeń twórczą, a także wsparcie ich poprzez wykorzystanie narzędzi, które wzmocnią indywidualną praktykę i pomogą im ukonstytuować niezależność twórczą.

Elementy techniczne warsztatów:

 • dynamika grupy/praca zespołu
 • ćwiczenia partnerskie
 • grounding
 • relacja indywidualna/grupowa
 • dynamika i tempo
 • badania fizyczne i tekstualne
 • słuchanie i intuicja
 • partytura fizyczna
 • od partytury fizycznej do tekstu

Warsztaty skierowane są do aktorów, performerów, śpiewaków, studentów i wszystkich osób zainteresowanych teatralną pracą Jubilo. Każdy uczestnik proszony jest o przygotowanie wybranego tekstu (własnego, teatralnego, literackiego lub z innego źródła) oraz o przyniesienie ilustracji (rysunek, zdjęcie itd.) związanych z tematem: „Po drugiej stronie”.

Fot. Magdalena MądraDiego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo,
a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Logo JubiloFundacja Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki, Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował m.in. z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego. Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt „Odkluczanie”, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl „Odzwierciedlenie” w reżyserii Agnieszki Bresler, Diega Pileggiego, Simony Sali (2015) oraz „Kain” w reżyserii Diega Pileggiego (2019). Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywnie bierze udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w ramach międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 roku bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus+, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

W 2018 roku członkowie Fundacji Jubilo gościli na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu „Destini Incrociati” we Włoszech, międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”  w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy XX Międzynarodowej Konferencji Teatru w Więzieniu we Włoszech („Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”). Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.
Więcej informacji: jubiloproject.com

Cykl warsztatów został podzielony na cztery 15-godzinne warsztaty, z wyjątkiem „Jestem – Intensywny kurs letni” (36 godzin) oraz „Jestem – Społeczność” (26 godzin) i będzie skupiał się na wyrażeniu siebie w obrębie następujących tematów:

 • „Jestem. Działanie”, pt.–niedz. 6–8/03/2020 / Studio Na Grobli
  6/03/2020 pt. 19.00–22.00 sesja pracy
  7/03/2020 sob. 11.00–14.30, 15.30–18.30 sesje pracy
  8/03/2020 niedz. 11.00–14.30, 15.30–18.30 sesje pracy
 • „Jestem. Relacja”, pt.–niedz. 8–10/05/2020
 • „Jestem. Intensywny kurs letni”, pt.–niedz. 13–19/07/2020
 • „Jestem. Głos”, pt.–niedz. 25–27/09/2020
 • „Jestem. Społeczność”, czw.–niedz. 15–18/10/2020

Więcej informacji w opisie projektu.

Pojedyncze warsztaty („Jestem – Działanie”): 450 PLN
Cały program: 1700 PLN

Wypełnioną kartę zgłoszenia na warsztaty „Jestem – Działanie” prosimy przesłać do 2 marca 2020 na adres: office@jubiloproject.com (tel. +48 535 739 698). Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy zapiszą się na wszystkie warsztaty.

Zapisy: Wypełnioną kartę zgłoszenia na cykl warsztatów oraz warsztaty „Jestem. Działanie” prosimy przesłać do 2 marca 2020 na adres: office@jubiloproject.com (tel. +48 535 739 698). Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy zapiszą się na wszystkie warsztaty.

Logo Jubilo

Galeria zdjęć