Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Kultury przedstawień — przedstawienia kultur: Indie

Indie w filmach i opowieściach Elżbiety Dziuk i Krzysztofa Renika

19–21/04/2012 {czwartek –sobota} 17:00
Sala Kinowa

Wstęp wolny

19 kwietnia {czwartek} 17:00
Himalajski tryptyk – filmy dokumentalne poświęcone sztukom performatywnym związanym z tradycją buddyzmu tybetańskiego: Czam, czyli taniec, Lhamo – opera z krainy Śnieżnego Lwa, Z Dalajlamą w Himalajach

Czam, czyli taniec 
2006/21’/realizacja Elżbieta Dziuk, Krzysztof Renik, Michał Zielony/producent ABATON inicjatywa twórcza

Opowieść o rytualnym tańcu mnichów buddyjskich tradycji tybetańskiej, wykonywanym w trakcie dorocznych ceremonii klasztornych w jednej ze świątyń Ladakhu, w indyjskich Himalajach. Film powstał na przełomie 2005 i 2006 roku po kilku latach przygotowań i penetracji badawczych prowadzonych przez autorów w tym rejonie.

Lhamo – opera z krainy Śnieżnego Lwa 

2006/36’/realizacja  Elżbieta Dziuk, Krzysztof Renik, Michał Zielony/producent ABATON inicjatywa twórcza
Opowieść o festiwalu opery tybetańskiej Lhamo organizowanym w Dharamsali w Indiach przez tybetańską diasporę. Przedstawia bogactwo kostiumu i masek, piękno choreografii i oryginalność sztuki muzycznej Tybetu. Zdjęcia powstały podczas dorocznego festiwalu operowego Shoton w Dharamsali w 2006 roku. Honorowym gościem festiwalu był duchowy przywódca Tybetańczyków XIV Dalajlama.

Z Dalajlamą w Himalajach
2009/40‘/realizacja filmu Elżbieta Dziuk, Krzysztof Renik, Michał Zielony/ producent ABATON inicjatywa twórcza
Opowieść o niezwykłym spotkaniu z Dalajlamą w sercu Himalajów w Ladakhu w Indiach. Oczekują go mieszkańcy siedmiu himalajskich wiosek i mnisi sześćsetletniego klasztoru. Rytualnym odwiedzinom duchowego przywódcy buddyzmu tybetańskiego z himalajskimi góralami towarzyszą zbiorowe recytacje buddyjskich mantr, taniec oraz buddyjskie obrzędy. Zdjęcia do filmu powstały w sierpniu 2009 roku w Indiach.

20 kwietnia {piątek} 17:00
Bogowie tańczą wśród ludzi – wykład Krzysztofa Renika o widowiskach obrzędowych tejjam połączony z projekcją filmu dokumentalnego Taniec Bogów

Taniec Bogów 
2007/35’/realizacja filmu Elżbieta Dziuk, Krzysztof Renik, Michał Zielony/producent ABATON inicjatywa twórcza

Film przedstawia tradycję widowisk obrzędowych tejjam z południowych Indii. Pokazuje najważniejsze elementy rytuału związanego z tymi widowiskami, a także makijaże, kostiumy oraz układy choreograficzne będące integralną częścią zdarzeń tejjam. Powstał w 2007 roku po kilku latach przygotowań i badań prowadzonych przez Krzysztofa Renika w północnej Kerali.

21 kwietnia {sobota} 17:00
Sztuka indyjskiego teatru – filmy o tematyce indyjskiej i międzykulturowej:Kathakali – staroindyjskie opowieści i Grotowski w Bengalu oraz spotkanie z autorami

Kathakali – staroindyjskie opowieści 
2012/40’/realizacja filmu Elżbieta Dziuk, Krzysztof Renik, Michał Zielony / producent ABATON inicjatywa twórcza

Cykl rozmów z ludźmi teatru kathakali z Kerali oraz filmowa rejestracja przygotowań do spektakli, charakteryzacji aktorów, konwencji scenicznych i układów choreograficznych. Elementem filmu jest także przedstawienie techniki gry aktorskiej oraz sposobów ekspresji artystów tego teatru. Zdjęcia do filmu powstawały w latach 2007–2011.