Po drugiej stronie – koncert na fortepian i ciszę

Pokaz pracy Fundacji Jubilo

śr.–czw. 18–19/12/2019, 19.00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc
W językach polskim i angielskim, z angielskimi napisami

Po drugiej stronie – koncert na fortepian i ciszę
Fot. Paulina Anna Galanciak

W „Po drugiej stronie – koncert na fortepian i ciszę” badany jest moment przejścia ze stanu uwięzienia do wolności. Jak i za pomocą czego przekraczamy granicę między uwięzieniem a wolnością? Czy to jasna granica? Jak daleko się od niej znajdujemy? To swoiste doświadczenie przechodzenia z jednego stanu w drugi za pomocą muzyki.

W owej podróży artystom towarzyszy postać Kaspara Hausera, którego zdecentralizowane i rozmyte „ja” powtarza jakby za Rimbaudem: „Ja jestem kto inny”. To podróż, w której trzeba nam ponownie zinterpretować nieustannie odradzającą się rzeczywistość i jej doświadczyć. Dzięki czemu możliwe staje się wypracowanie nowego aparatu do postrzegania świata. Świata widzianego i kwestionowanego z różnych perspektyw – oczami Innego.

Po drugiej stronie – koncert na fortepian i ciszę” stanowi kolejny etap poszukiwań Fundacji Jubilo. Pierwsza wersja pokazu pracy odbyła się 9 grudnia 2018 w Instytucie Grotowskiego. Premiera planowana jest na rok 2020.

Logo JubiloFundacja Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki, Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował m.in. z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego. Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt „Odkluczanie”, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl „Odzwierciedlenie” w reżyserii Agnieszki Bresler, Diega Pileggiego, Simony Sali (2015) oraz „Kain” w reżyserii Diega Pileggiego (2019). Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywnie bierze udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w ramach międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 roku bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus+, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

W 2018 roku członkowie Fundacji Jubilo gościli na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu „Destini Incrociati” we Włoszech, międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”  w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy XX Międzynarodowej Konferencji Teatru w Więzieniu we Włoszech („Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”). Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.
Więcej informacji: jubiloproject.com

Fot. Magdalena MądraDiego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grupy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo,
a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Reżyseria, koncepcja i dramaturgia muzyczna, światła: Diego Pileggi
Dramaturgia: Martyna Dębowska
Scenografia i kostiumy: Katarzyna Pieniawska
Występują: Kalieaswari Srinivasan, Marina Mashtaler (pianino), Julia Anne Steinhardt
Produkcja: Fundacja Jubilo
Partnerzy: Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie MONAR we Wrocławiu, Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
Języki: polski i angielski, z angielskimi napisami
Czas trwania: 40 min

Pokaz pracy zrealizowany w ramach projektu „Po drugiej stronie – koncert na fortepian i ciszę” dofinansowanego ze środków gminy Wrocław.

PL_podstawowy-02

Galeria zdjęć