Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Szamanizm syberyjski. Praktyka

Dar, choroba szamańska i inicjacja

Wykład dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego w ramach OUP

19/05/2017 {piątek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

Wstęp wolny

Dar, choroba szamańska i inicjacja
Fot. Bartosz Jastrzębski

Jak dziś następuje inicjacja szamańska? W jaki sposób ludzie dowiadują się, że są, a właściwie mają zostać szamanami? Czy jest to sprawa własnego wyboru, czy raczej „bycia wybranym”, swoistej predestynacji uzależnionej od czynników transcendentnych? Posiadanie daru szamańskiego objawia się każdorazowo przez mniej lub bardziej dokuczliwą i niebezpieczną chorobę szamańską. Albowiem – jak wyjaśnia Andrzej Szyjewski – „niezależnie od predestynacji, musi nastąpić wskazanie szamana przez duchy – wyraźny znak, że chodzi im właśnie o niego. Może to nastąpić w formie zesłania silnej choroby obłożnej lub śmiertelnego wypadku, zwłaszcza trafienia przez piorun, nasilających się snów i wizji, zmian osobowościowych w okresie dojrzewania lub nagłej zmiany w zachowaniu” (A. Szyjewski: Etnologia religii, Kraków 2016, s. 322). Choroba szamańska (często trwająca latami, od czasów dzieciństwa) to więc sposób, w jaki duchy komunikują wybrańcowi, że jest nim właśnie (stygmatyzując go na tle danej społeczności jako innego, dziwnego), a równocześnie zmuszają go do podjęcia praktyki. Owa choroba inicjacyjna jest centralnym i zwrotnym – i najbardziej dramatycznym okresem w biografii każdego szamana.

Bartosz_Jastrzebski_fot_ze_zbiorow_prywatnychBartosz Jastrzębski jest doktorem habilitowanym kulturoznawstwa, pisarzem, filozofem, etykiem oraz podróżnikiem. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się pograniczem filozofii, antropologii i literatury, a także historią oraz poszukiwaniami duchowymi i religijnymi. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach (2011). W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę Krasnojarsk zero (wraz z Jędrzejem Morawieckim). W 2013 roku opublikował zbiór esejów Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, a w 2014 ukazały się dwie jego książki o współczesnym szamanizmie: Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude oraz Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach (wraz z Jędrzejem Morawieckim). Obecnie zajmuje się konserwatywną myślą społeczno-polityczną oraz jej związkami z teologią. W 2016 roku wydał książkę Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne poświęconą tym zagadnieniom.

Proponowana bibliografia
Wydawnictwa zwarte

  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach, Wyd. Sąsiedzi, Białystok 2014
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Innego piekła nie ma, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Krasnojarsk zero, Sic!, Warszawa 2012
  • Albert Jawłowski: Milczący lama. Buriacja na pograniczu świata, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
  • Andrzej Szyjewski: Szamanizm, WAM, Kraków 2005
  • Christopher Vogler: Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2009
  • Jerzy Sławomir Wasilewski: Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979

Film

Materiał audio

Bibliografia uzupełniająca zostanie podana na zajęciach grupy roboczej.