Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań Kursy wiodące  / Grotowski. Elementarz

Grotowski: otwarcia, poszukiwania

Konferencja podsumowująca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2019 z udziałem grupy roboczej i zaproszonych gości

7–8/06/2019 {piątek–sobota} piątek 16:30, sobota 9:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny

Konferencja „Grotowski: otwarcia, poszukiwania” to dwudniowe spotkanie podsumowujące tegoroczny kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań pod hasłem „Grotowski. Elementarz”. W trakcie konferencji przedstawione zostaną propozycje interpretacyjne, pytania i wątpliwości, jakie w trakcie trwania OUP zrodziły się wśród uczestniczek i uczestników grupy roboczej – osób o różnorodnych zainteresowaniach i doświadczeniach, w większości wkraczających dopiero w dziedzinę badań nad myślą, praktyką, dziełem i tekstami Jerzego Grotowskiego. Nie dążąc do formułowania rozstrzygających rozpoznań, zadają mu kłopotliwe pytania, reinterpretują, zestawiają z kontekstami, w jakich wcześniej się nie pojawiał, wreszcie używają go do własnych celów. Zależy nam na tym, by konferencja stała się polem otwartej dyskusji oraz narzędziem wspierania własnych poszukiwań.
Opiekun naukowy: Dariusz Kosiński

Program

7 czerwca {piątek}  16:30

16:30 Otwarcie konferencji

Sesja : Dwadzieścia lat później

16:40–17:00 Patryk Ziernicki i Marta Lewandowska: „Grotowski. Artysta. Przewodnik. Człowiek” 

17:00–17:20 Paula Rudź i Maciej Ratajczyk: „Dlaczego wśród teatrologów i teatrolożek Grotowski jest frappé?” 

17:20–17:40 Patrycja Neumann: „Nie/metoda w nie/teatrze Jerzego Grotowskiego”

17:40–18:30 Dyskusja

19:00 „To, co jest za ścianą”
Spektakl Kolektywu Bezdomny – Inicjatywa Teatralna na podstawie „Drugiego pokoju” Zbigniewa Herberta

 

8 czerwca 2019 {sobota}  9:00 

Sesja: Reinterpretacje

9:00–9:20 Mirosława Palak: „Dwadzieścia lat później. Tradycja Grotowskiego w świetle Grotowski. Fest”

9:30–9:50 Henryk Mazurkiewicz: „Teatr jako laboratorium antropologii filozoficznej”

9:50–10:10 Wojciech Krolek: „Z perspektywy Witkiewicza, czyli o Teatrze Jerzego Grotowskiego w kontekście Czystej Formy Witkacego”

10:10–10:30 Kacper Szypryt: „Studium o Hamlecie”

10:30–11:00 Dyskusja

 

Sesja: Rekontekstualizacje

11:30–11:50 Julia Lizurek: „Grotowskiego rozważania nad zespołem teatralnym (w perspektywie estetyki egzystencji Foucaulta)”

11:50–12:10 Magdalena Nilidzińska: „Pamięć ciała w praktyce Jerzego Grotowskiego a chińska sztuka walki taijiquan”

12:10–12:40 Dyskusja

 

Sesja: Użycia

13:00–13:20 Agnieszka Zientarska: „Lekcje teatralne o Grotowskim”

13:20–13:40 Tomasz Wiktor: „Ciało-pamięć w przestrzeni holograficznej”

13:40–14:10 Dyskusja