Aktualnie jesteś: SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej

Czas podziękowań nastał

Spotkanie z Reną Mirecką, połączone z pokazem filmu dokumentalnego z jej pracy

Czas podziękowań nastał
Fot. Maciej Stawiński

7 listopada 2017

Piszę zaproszenie do Ciebie. W słoneczny dzień 29 grudnia 2017, o godz. 18:00, spotkamy
się – dziękczynienia czas nastał. Zapraszam Ciebie. Przybądź. Zobaczymy razem dokument filmowy The Love that Moves the Sun z działań w Szkole SŁOŃCE z 2012 roku. Tak nazwaliśmy działania międzynarodowej grupy uczestników sfilmowane przez niezwykłego twórcę, Macieja Stawińskiego. Dawno się nie widzieliśmy, więc nim 31 grudnia wybije północ i oznajmi nadejście nowego, 2018 roku, przez chwilę będziemy znowu razem.

Czekam na Ciebie,
Rena Mirecka

rena_modyfikRena Mirecka była aktorką Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego od roku 1959 aż do jego samorozwiązania w 1984 roku. Występowała we wszystkich jego spektaklach, m.in. w Akropolis, Księciu NiezłomnymApocalypsis cum figuris. W oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy w Teatrze Laboratorium prowadzi spotkania i warsztaty, w których biorą udział ludzie z całego świata. Od 2000 roku Rena Mirecka współpracuje stale z Ośrodkiem, a następnie Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadziła laboratoria The Way. W 2009 roku powstał film The Dream w reżyserii Macieja Stawińskiego o pracy Reny Mireckiej w ramach Laboratorium Poszukiwań Parateatralnych THE WAY w Brzezince, które odbyło się w lipcu tego samego roku. W 2010 roku przy Instytucie została powołana Szkoła Reny Mireckiej, w której odbywają się regularne zajęcia –  w latach 2010–2017 laboratorium KARAWANASUN, od lipca 2017 laboratorium SŁOŃCE, przy którym asystuje Marco Balbi di Palma.

Więcej informacji: renamirecka.grotcenter.art.pl

The Love that Moves the Sun


Realizacja filmowa:
 Maciej Stawiński
Montaż: Rena Mirecka i Maciej Stawiński
Współpraca przy montażu: Rafał Dębski
Muzyka: Stefano Germani (improwizacja gitarowa)
Produkcja: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rok produkcji: 2014
Język: angielski
Czas trwania:
 47 min