Ćwiczyć ciało myślące

Spotkanie poświęcone książce Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu z udziałem autorów: Tomasza Rodowicza, Małgorzaty Jabłońskiej i Eliny Tonevej, prowadzenie Krzysztof Boczkowski

27/02/2017 {poniedziałek} 18:00
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa
Wstęp wolny

W języku polskim

Ćwiczyć ciało myślące
Proj. Katarzyna Jasińska

W książce tej przedstawiamy możliwie szczegółowo opisaną propozycję treningu fizycznego, który jest wypracowaną przez nas wypadkową różnych technik skutecznych dla aktorów, ale także dla tancerzy bądź performerów, którzy używają własnego ciała w pracy artystycznej. To propozycja uruchomienia ciała, obudzenia go. Zaprezentowane ćwiczenia mają za zadanie poszerzyć umiejętności aktora w panowaniu i operowaniu ciałem na scenie oraz w samym procesie twórczym (indywidualnym i grupowym) podczas pracy nad spektaklem.

Sprawne, myślące ciało aktora może być jego największym sojusznikiem, a nie złośliwym, nieruchawym zawalidrogą, z którym nie wiadomo, co począć na scenie. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i rady zawarte w tej publikacji pomogą wam w sukcesywnym zawieraniu takiego sojuszu i w twórczej pracy, której trening może być początkiem.
Autorzy

Spotkanie poświęcone będzie podręcznikowi treningu aktorskiego, który powstał w wyniku doświadczeń Teatru CHOREA. Autorzy książki zaprezentują też elementy ćwiczeń.

Więcej informacji: treningfizycznyaktora.pl

Fot. Pola AmberTomasz Rodowicz jest aktorem, reżyserem, muzykiem, pedagogiem, historykiem filozofii, pszczelarzem. Współzałożyciel pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków (1972). Współpracownik Teatru Laboratorium we Wrocławiu (1974–1976). Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (1977); brał udział w spektaklach: Spektakl WieczornyGusłaŻywot protopopa AwwakumaCarmina Burana i Metamorfozy. W latach 1977–2004 współtwórca i uczestnik wszystkich przedsięwzięć artystycznych, badawczych i dydaktycznych OPT „Gardzienice”. W roku 2001 (wraz z Maciejem Rychłym) utworzył projekt muzyczno-badawczy Orkiestra Antyczna, odtwarzający antyczne instrumenty i źródła muzyki europejskiej. Z Orkiestry Antycznej i Tańców Labiryntu Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek powstało w roku 2004 Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, którego jest prezesem i liderem. Od 2003 roku współpracuje m.in. z walijską grupą Earthfall Dance, z którą CHOREA opracowała trylogię dramatyczną: Hode GalatanPo PtakachBakkus (współreżyser i aktor). Stworzył muzykę do pierwszego spektaklu CHOREI – Tezeusza w labiryncie (2004). Jako aktor występuje w większości spektakli przygotowanych przez CHOREĘ: m.in. Po PtakachBakkusTaniec lasuSzczeźliŚpiewy EurypidesaSzpera ’42. Jest reżyserem granych przez CHOREĘ przedstawień: Taniec lasuŚpiewy EurypidesaGry (w) pana CogitoBachantkiGrotowski – próba odwrotunapewnomożeSzpera ’42 (2012 – wraz z Ruthie Osterman).

Od 2007 roku siedzibą CHOREI jest Fabryka Sztuki w Łodzi, której jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym. Jedno z ostatnich widowisk taneczno-muzycznych i przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-artystycznym CHOREI to: wielokrotnie nagradzane Oratorium Dance Project, integrujące młodych ludzi (często z podlegających wykluczeniu środowisk) z profesjonalnymi artystami; koncerty Pieśni Świata w wykonaniu Wielkiego Chóru Młodej CHOREI; a społeczno-artystyczne programy to m.in.: poświęcony dzieciom z domów dziecka „Uwaga Człowiek! Napięcia miasta”, „Lulabajki”, bezdomnym „Wszędodomni” oraz adresowany m.in. do seniorów „Pamięć ciała/Pamięć miejsca/Pamięć pustki”. W roku 2007 (z Pawłem Passinim) założył w Srebrnej Górze pierwszy w Europie teatr internetowy neTTheatre. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY CHOREA.

Więcej informacji: www.chorea.com.pl

Fot. Izabella GórskaMałgorzata Jabłońska jest teatrologiem, pracuje nad metodologią opisu dramaturgii ciała w spektaklu teatralnym, zajmuje się historią i problematyką treningu aktorskiego oraz opartymi na działaniach cielesnych strategiami niewerbalnej komunikacji w teatrze i życiu społecznym. Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje rozprawę doktorską: Ku dramaturgii ciała. Wpływ biomechaniki Wsiewołoda Emiliewicza Meyerholda na koncepcje treningu aktorskiego w teatrze europejskim XX wieku. Była organizatorką pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Wsiewołoda Meyerholda „Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda” organizowanej w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu w 2013 roku. Opublikowała m.in. opracowania: Ciało gardzienickie. Uwagi o biologii i komunikacji cielesnej w praktykach teatralnych OPT „Gardzienice” w Lekturach dramatyczności. Esejach z dramatologii (2010), Przewodnik: Meyerhold wDidaskaliach”. Od 2004 roku jest człon­kiem Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Jest współautorką książki Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu (2015). Od 2007 roku prowadzi autorskie warsztaty oparte na metodzie practice as research m.in. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z Teatrem Próg i Studiem Matejka. Obecnie pracuje jako koordynator projektów badawczych i naukowych w Instytucie Grotowskiego.

Fot. Marta LibiszowskaElina Toneva urodziła się w Sofii w Bułgarii. Absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, pieśniarka, aktorka Teatru CHOREA. Od początku istnienia Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA jest współtwórczynią i wykonawczynią muzyki do większości spektakli i projektów muzycznych Orkiestry Antycznej i Teatru CHOREA, a także jednym z liderów programów edukacyjnych i warsztatowych zespołu. Prowadzi indywidualnie i zespołowo zajęcia z aktorami, muzykami, tancerzami i instruktorami teatralnymi w Polsce i wielu krajach Europy, USA i Azji. Jako pierwsza kobieta w Polsce i Europie została instruktorką samoobrony i walki wręcz krav maga. Od wielu lat prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia z przedstawicielami różnych grup wiekowych i zawodowych, posiada bardzo duże doświadczenie pedagogiczne, szkoli i egzaminuje również instruktorów w kraju i za granicą. Od kilku lat współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi jako wykładowczyni ruchu scenicznego. Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Aktorskiego, gdzie uczy walki scenicznej, śpiewu, działań rytmicznych i aktorskich z elementami akrobacji.

Fot. Bartłomiej Sowa

Krzysztof Boczkowski ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filii we Wrocławiu w 2002 roku, debiutował na scenie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w przedstawieniu Wschody i zachody miasta w reż. Jacka Głomba. Od 2003 roku pracuje we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Od 2007 roku związany z Wydziałem Aktorskim PWST w Krakowie Filii we Wrocławiu – najpierw jako wolontariusz, następnie jako wykładowca, reżyser przedstawień offowych, opiekun kół naukowych. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora w dziedzinie sztuk teatralnych, w tym samym roku wstąpił do Akademii Młodych Uczonych i Artystów i objął stanowisko prodziekana ds. studentów. Tutor w projekcie BodyConstitution realizowanym w Instytucie Grotowskiego.

We Wrocławskim Teatrze Współczesnym stworzył ponad trzydzieści ról teatralnych, m.in. w spektaklach Marka Fiedora, Pawła Passiniego, Lecha Raczaka, Agaty Dudy-Gracz, Piotra Siekluckiego, Jarosława Tumidajskiego, Gabriela Getzky’ego, Cezariusa Graužinisa, Wojtka Klemma, Natalii Korczakowskiej i Krystyny Meissner. Grał także w Awanturze warszawskiej w reż. Michała Zadary (Muzeum Powstania Warszawskiego, 2011) i w Poszukiwaczach zaginionego elementu w reż. Piotra Łukaszczyka (31. Przegląd Piosenki Aktorskiej, 2010).

Autorzy: Tomasz Rodowicz, Małgorzata Jabłońska, Elina Toneva, Adrian Bartczak, Janusz Adam Biedrzycki
Projekt graficzny: Katarzyna Jasińska
Fotografie: Tomasz Kowalski (Harmony Art)
Materiał filmowy: Rafał Wróblewski
Montaż: Bartosz Nowakowski
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Teatr Chorea
Łódź 2015
Powstanie publikacji wsparła Fabryka Sztuki w Łodzi.

Publikacja została zrealizowana we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach „Programu wydawniczego 2015”.

tre_logotypy

Galeria zdjęć