Aktualnie jesteś: VoicEncounters

Castrum Doloris

Koncert zespołu Schola Gregoriana Silesiensis

Program Mediterraneas

14/04/2016 {czwartek} 20:00
Kolegiata Świętego Krzyża, dolny kościół
św. Bartłomieja, Ostrów Tumski

Bilety: 30 zł

Castrum Doloris
Fot. Archiwum SSGS

Castrum doloris (łac.) – obóz żalu, w sarmackiej Rzeczpospolitej pochówek osób szlachetnego rodu. W tym celu stawiano budowlę otaczającą katafalk, na którym składano trumnę z ciałem zmarłego. Takie Castrum doloris stanowiło scenografię ceremonii, która była swoistym teatrum mortis, a więc: muzyka, ruch i gest wykonywane przez celebransa z asystą oraz wszystkich zebranych. Wniesieniu trumny do kościoła towarzyszyły odpowiednie śpiewy i instrumentalne intrady. Na wstępie odbywała się Jutrznia, złożona z psalmów pokutnych, w tym psalm Miserere. Następnie odprawiano Missa Requiem. Po zakończeniu mszy rozpoczynało się właściwe Castrum doloris wedle ustalonego porządku: responsoria, oracje, okadzenia i pokropienia.

Wszystkie nasze śpiewy zaczerpnęliśmy z Processionale Andrzeja Piotrkowczyka wydanego w 1621 roku w Krakowie, z wyjątkiem przypominającego śpiewy korsykańskie responsorium Libera me, nazywanego Libera kielcense, które pochodzi ze źródeł późniejszych. Po dotarciu do miejsca pochówku następowało Aspersio i umieszczano trumnę w grobowcu. Śpiewano wtedy kantyk Benedictus i antyfonę Salve Regina. Przejściom pomiędzy kolejnymi częściami towarzyszyła żałobna muzyka instrumentalna.

W naszych ceremoniach są to canzony i marsze pochodzące ze źródeł z polską muzyką okolicznościową (Codex Vietoris, Amoenitatum Musicalium Hortulus) oraz stylizacje (Marcia lugubre na kotły, Marsz żałobny na motywach Telemanna). Utwory wykonywane są na kotłach i kozłach polskich.

Fot. Archiwum SSGSStowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis” powstało we Wrocławiu w 2002 roku, gromadząc śpiewaków zespołów: Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Mulierum Silesiensis. Celem Stowarzyszenia jest badanie średniowiecznych źródeł muzyczno-liturgicznych, nauka i popularyzacja śpiewu tradycyjnego i dawnego, organizowanie projektów kulturalnych w dziedzinie muzyki dawnej, liturgicznej i tradycyjnej, przeprowadzanie wypraw badawczych i innych wydarzeń związanych z szeroko pojętą tradycją chrześcijańskiej Europy. Członkami Stowarzyszenia są miłośnicy tradycji, pasjonaci śpiewu, zawodowi etnolodzy, filologowie, muzycy i twórcy innych sztuk.

Stowarzyszenie realizuje m.in. warsztaty, koncerty, spektakle teatralne (np. prezentacje średniowiecznych dramatów liturgicznych we współpracy ze Scholą Teatru Węgajty), przygotowuje własne koncerty chorału i pieśni tradycyjnych. W latach 2002–2009 prowadziło projekt muzyczny „Zanurzeni w tradycji”, od 2012 roku realizuje program badawczo-muzyczny „Chorał sarmacki”. Od 2010 roku przy Kościele Pokamedulskim na warszawskich Bielanach działa Szkoła Śpiewania Chorału, a w 2012 powstał Chór Sarmacki im. G.G. Gorczyckiego.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami o podobnym profilu działania, m.in. z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, ze Stowarzyszeniem „Muzyka dawna w Jarosławiu”, z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. W 2015 roku rozpoczęło współpracę z Parafią Katedralną św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Stowarzyszenie nagrało dotychczas pięć płyt z muzyką średniowieczną i barokową.

Więcej informacji: http://www.ssgs.pl

Marcin Bornus-Szczyciński, Andrzej Borzym, Marek Czapiński, Piotr Górka, Paweł Iwaszkiewicz, Maciej Kaziński, Piotr Krysiński, Michał Krzywka, Leszek Kubiak, Robert Lawaty, Krzysztof Ochnik, Mateusz Pigoń, Robert Pożarski, Adam Skobliński, Konrad Zagajewski

Bilety: 30 zł
Kontakt: sekretariat@grotowski-institute.art.pl
tel. 71 34 45 320
Prosimy o odbiór biletów w Sekretariacie (Przejście Żelaźnicze) w terminie uzgodnionym podczas dokonywania rezerwacji
Bilety online

katedra&info